PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY - RAK DEK NA ZÁRUBEŇ

POPIS

Systém RAK DEK je autonomní systém pro jednostrannou kontrolu jedněch dveří (pouze jedna čtečka, např. vstup) bez záznamu informací o vstupu/výstupu.

Výhodou systému RAK DEK je jednoduchost a nízká cena. Provedení na zárubeň má samostatnou dotykovou plochu na zárubeň k čtení DEK/DALLAS klíčů a operačně paměťovou jednotku v podobě kompletní DPS s relé pro ovládání el. zámku.

Základní funkcí systému je odblokování elektrického zámku pomocí Dotykového Elektronického Klíče DEK/DALLAS, který je registrován v databázi operačně paměťové jednotky OPJ.

Systém RAK je po naprogramování schopen pracovat samostatně bez připojení k PC.

Po připojení k PC (přes USB) je možné prostřednictvím speciálního softwaru RAK registrování, aktualizace a mazání DALLAS klíčů v databázi.

KOMPONENTY