PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY - RAK DEK NA ZÁRUBEŇ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

POPIS
KOMPONENTY

Příslušenství systému autonomního systému RAK DEK pro jednostrannou kontrolu jedněch dveří bez záznamu informací o vstupu/výstupu tvoří ostatní nezbytné i doplňkové komponenty zabezpečující napájení a základní či doplňkové funkce systému: