PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY - RAK DEK NA ZÁRUBEŇ - DESKY

POPIS

DPS RAK DEK obsahují autonomní operačně paměťovou jednotku, nikoli však dotykovou plochu pro DEK/DALLAS klíče, která se připojuje externě. Využívají se pro vytvoření jednoduchého přístupového systému pro jednosměrnou kontrolu vstupu do budovy bez možnosti záznamu událostí s výjimkou typu 4FN 170 24/2, která umožňuje jednoduchý záznam událostí. Programování identifikátorů (DEK klíčů resp. DALLAS čipů) je možné provést pomocí tlačítka osazeného přímo na desce OPJ. Tlačítka umožňují dvě základní operace - naprogramování identifikátorů do paměti OPJ RAK a vymazání uložené databáze. Takové programo-vání je možné provést i přímo na místě montáže.

Rozšířené programování OPJ poskytuje software RAK, který umožňuje vytvoření jednoduché databáze, definování vlastností identifikátorů, vlastnosti zařízení, nastavení doby sepnutí relé, hledání identifikátoru a načítání identifikátorů z OPJ. Pro takové programování je nutné připojit OPJ k PC pomocí kabelu USB-PC. Systém RAK je po naprogramování OPJ schopen pracovat samostatně bez připojení k PC.

DPS RAK DEK - Deska s OPJ pro připojení dotykové plochy

DEK-321002 (0032010002)

Komletní DPS RAK DEK je plnohodnotná operačně-paměťová jednotka, která může být instalována do montážní krabice dle výběru a potřeby zákazníka. Dodává se bez dotykové plochy, kterou je možné zakoupit samostatně. DPS obsahuje výřez pro zámek modulu KARAT a může tedy být použita jako náhrada za nefunkční DPS v modulu KARAT RAK DEK se zámkem či bez zámku. Kromě operačně-paměťové jednotky a konektoru pro připojení dotykové plochy obsahuje kontakty pro připojení výstupního tlačítka.

Technické parametry:

Programování:

Výstupy:

Pozn.: Místo dotykové plochy je možné na konektor připojit bezkontaktní čtečku 1W-H0-05 (MIFARE 13,56 MHz). Bezkontaktní čtečka typu 1W je speciální čtečka s 1-wire protokolem využívaným v iButton (DEK) systémech, proto může být jednoduše zaměněna za dotykovou plochu. Pro optickou signalizaci se na této 1W čtečce využívá jen jedna LED - zelená.

OPJ DEK - pro 1 dveře/dotykovou plochu bez záznamu událostí

4FN 170 24/1

Operačně-paměťová jednotka verze 01 je verze se základními prvky a funkcemi přístupového systému pro jednostranný přístup do jedněch dveří bez záznamu informací o vstupech. Základní funkcí je ovládání elektricky zabezpečených dveří, tj. elektrického zámku, elektromagnetického zámku atd. Dodává se spolu s montážní krabicí. Online připojení OPJ k PC je možné prostřednictvím kabelu RS232, přičemž maximální vzdálenost mezi OPJ a PC nesmí překročit 15m, nicméně je schopná pracovat v offline režimu.

Technické parametry:

OPJ DEK - pro 1 dveře/dotykovou plochu se záznamem událostí

4FN 170 24/2

Operačně-paměťová jednotka verze 02 s rozšířenou pamětí a dvěmi signalizačními LED. Umožňuje kromě základních funkcí verze 01 vytváření jednoduchého záznamníku s údaji o používaných DEK klíčích resp. DALLAS čipech, ale neobsahuje hodiny reálného času. Záznam je tvořen pomocí hodin odvozených z krystalu mikroprocesoru, proto datum a čas v záznamech nejsou přesné a vznikají výrazné odchylky. Po odpojení napájení OPJ dochází k rozsynchronizování datových záznamů s časem a může dojít k jejich úplnému znehodnocení. Dodává se spolu s montážní krabicí. Online připojení OPJ k PC je možné prostřednictvím kabelu RS232, přičemž maximální vzdálenost mezi OPJ a PC nesmí překročit 15m.

Technické parametry: