PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY - RAK DEK NA ZÁRUBEŇ - DOT. PLOCHY

POPIS

K tomu, aby byl autonomní systém RAK DEK pro jednostrannou kontrolu dveří odblokováním elektrického zámku pomocí dotykového elektronického klíče DEK/ DALLAS kompletní musí se DPS RAK DEK (deska s OPJ) doplnit o některou z dotykových ploch, které se umísťují na rám dveří či dveřní zárubeň. Výběr závisí na způsobu montáže, tj. buď přímo do kovového panelu, pak se použije dotyková plocha opatřená přírubou se závitem a zajišťovací maticí, nebo na povrch dotyková plocha doplněná o speciální pouzdro resp. chráničku.

Namísto dotykové plochy je možné k DPS RAK DEK připojit též speciální bezdotykovou čtečkou RFID se stejným 1-wire protokolem iButton/Dallas, nicméně tato bude fungovat nikoli na dotykové klíče DEK/DALLAS, ale na bezdotykové přívěšky RFID 125 kHz.

Dotyková plocha CZ-2-S

CZ-2-S (0022004025)

Dotyková plocha má kovové pouzdro se závitem a maticí, které umožňuje jednoduchou montáž a její pevné uchycení do různých profilů. DP má ve středu umístěnou LED diodu, která je ideálním orientačním bodem v málo osvětlených prostorách. LED dioda je dvojbarevná, což je možné využít pro signalizaci stavu, např. stav relé v OPJ. DP je malých rozměrů s vývodem čtyřžilového kabelu ze zadní strany pro připojení k OPJ a slouží k přenosu dat z přiloženého DALLAS klíče/čipu do OPJ, která vyhodnotí oprávněnost vstupu daného DALLAS klíče.

Technické parametry:

Pozn.:

Balení obsahuje 2ks rezistorů - 1k5 a 2k7 potřebné pro správné zapojení dotykové plochy.

Dotyková plocha CZ-2-SS

CZ-2-SS (0012008014)

Dotyková plocha malých rozměrů s vývodem čtyřžilového kabelu ze zadní strany pro připojení k OPJ a slouží k přenosu dat z přiloženého DALLAS klíče/čipu do OPJ, která vyhodnotí oprávněnost vstupu daného DALLAS klíče. LED dioda svítí po obvodu plochy. Je dvoubarevná, což je možné využít pro signalizaci stavu, např. stav relé v OPJ. Instalována může být i do chráničky.

Technické parametry:

Pozn.:

Balení obsahuje 2ks rezistorů - 1k5 a 2k7 potřebné pro správné zapojení dotykové plochy.

Dotyková plocha DS9092

DS 9092

Dotyková plocha malých rozměrů se dvěma připojovacími vodiči na zadní straně pro připojení k OPJ a slouží k přenosu dat z přiloženého DALLAS klíče/čipu do OPJ, která vyhodnotí oprávněnost vstupu daného DALLAS klíče. Je-li identifikační číslo přiložného DEK klíče v databáze OPJ zaregistrováno, elektrický zámek se uvolní. Dotyková plocha může být instalována do chráničky.

Technické parametry:

Bezkontaktní RFID čtečka 1W 125 kHz s LED (možné místo DP v RAK DEK)

1W-H3-05K-M12 / 1W-H5-05-M12 (anodová)

1W 125 kHz čtečka pracuje unikátním způsobem - po verifikaci přijatých dat z bezkontaktního přívěšku je posílá přes rozhraní 1-Wire a simuluje Dallas iButton DS1990R. Proto je možné tento typ bezkontaktní čtečky připojit i k operačním jednotkám (OPJ), které podporují pouze iButton technologii jako náhradu za dotykovou plochu, tj. např. v DPS a modulech RAK DEK. Čtečka je standardně podporovaná i v OPJ UNISÍŤ. Její jednoduchou montáž do různých profilů umožňuje zadní příruba se závitem M12 a maticí. 1W čtečky jsou dostupné ve 2 základních vyhotoveních - anodové a katodové. Hlavní rozdíl je ve vnitřní stavbě čtečky a způsobu napájení dvojbarevné LED. To ovlivňuje i vhodnost čteček pro jednotlivé typy OPJ. 1W-H3-05K M12 je katodová čtečka, v níž dvojbarevná LED se sériovým rezistorem 220R má katody propojené s mínusem napájení. LED dioda se aktivuje po připojení LED anody na plus síťového zdroje. 1W-H5-05 M12 je anodová čtečka, v níž je dvojbarevná LED napájená vnitřním stabilizátorem přes rezistor. Dioda začne svítit po připojení katody na mínus/zem síťového zdroje.

Technické parametry: