PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY - RAK BES KARAT

POPIS

Systém RAK BES je autonomní systém pro jednostrannou kontrolu jedněch dveří (pouze jedna čtečka, např. vstup) bez záznamu informací o vstupu/výstupu.

Výhodou systému RAK BES je jednoduchost a to, že je vše integrováno do modulu tabla KARAT, který obsahuje jak čtečku pro čtení RFID přívěsků, tak i operačně paměťovou jednotku a relé pro ovládání el. zámku.

Základní funkcí systému je odblokování elektrického zámku pomocí bezdotykového RFID přívěsku, který je registrován v databázi operačně paměťové jednotky OPJ.

Systém RAK je po naprogramování schopen pracovat samostatně bez připojení k PC.

Po připojení k PC (přes USB) je možné prostřednictvím speciálního softwaru RAK registrování, aktualizace a mazání RFID přívěsků v databázi.

KOMPONENTY