PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY - RAK BES KARAT - MODULY

POPIS

Moduly RAK BES designu KARAT obsahují kromě čtečky RFID klíčenek/karet i autonomní operačně paměťovou jednotku. Jsou určené pro osazení do tlačítkových tabel KARAT a využívají se pro vytvoření jednoduchého přístupového systému pro jednosměrnou kontrolu vstupu do budovy bez možnosti záznamu událostí.

Programování identifikátorů (RFID klíčenek) je možné provést pomocí tlačítka osazeného přímo na desce OPJ. Tlačítka umožňují dvě základní operace - naprogramování identifikátorů do paměti OPJ RAK a vymazání uložené databáze. Takové programování je možné provést i přímo na místě montáže.

Rozšířené programování OPJ poskytuje software RAK, který umožňuje vytvoření jednoduché databáze, definování vlastností identifikátorů, vlastnosti zařízení, nastavení doby sepnutí relé, hledání identifikátoru a načítání identifikátorů z OPJ. Pro takové programování je nutné připojit OPJ k PC pomocí kabelu USB-PC. Systém RAK je po naprogramování OPJ schopen pracovat samostatně bez připojení k PC.

Technické parametry:

Programování:

Výstupy:

RAK BES - Čtečka RFID (s OPJ) pro otevírání el. zámku

4FN 231 25.5/M

4FN 231 25.2/M

4FN 231 25.1/M

Kompletní modul RAK BES bez zámku je určen do tabla zvonkového KARAT spolu s dalšími moduly tabla. Kromě 125 kHz čtečky RFID má integrovanou operačně-paměťovou jednotku, která obsahuje spínací relé pro otevírání el. zámku, kontakty pro připojení výstupního tlačítka a USB port pro připojení k PC.

RAK BES+Z - Čtečka RFID (s OPJ) pro otevírání el. zámku (se zámkem)

4FN 231 23.5/M

4FN 231 23.2/M

4FN 231 23.1/M

Kompletní modul RAK BES se zámkem je určen do zvonkového tabla KARAT spolu s dalšími moduly tabla nebo samostatně do jednorámu a krabice/stříšky nad či pod omítku. Kromě 125 kHz čtečky RFID má integrovanou operačně-paměťovou jednotku, která obsahuje spínací relé pro otevírání el. zámku, kontakty pro připojení výstupního tlačítka a USB port pro připojení k PC.

RAK BLUETOOTH+Z (se zámkem)

4FN 231 23.5/M1

4FN 231 23.2/M1

4FN 231 23.1/M1

Kompletní modu RAK BES BLUETOOTH se zámkem je určen do zvonkového tabla KARAT spolu s dalšími moduly tabla nebo samostatně do jednorámu a krabice/stříšky nad či pod omítku. Kromě 125 kHz čtečky RFID má integrovanou operačně-paměťovou jednotku, která obsahuje spínací relé pro otevírání el. zámku, kontakty pro připojení výstupního tlačítka, USB port pro připojení k PC, 3-pinový konektor pro připojení externí čtečky s RS232 výstupem a Bluetooth modul pro bezdrátové připojení k mobilnímu Android zařízení s RS232 výstupem (např. ACCESS 7AH)

Programování a správa ze smartphonu (android)

Tato OPJ je vybavena pro pohodlnou správu identifikátorů z vašeho smartphonu (android) přes mobilní aplikaci RAK. Připojení přes Bluetooth je chráněno heslem. Aplikace slouží k přidávání, vymazávání a aktualizaci databáze identifikátorů, ulehčuje správu databáze v případě, je-li OPJ instalováná v tlačítkovém table, na nedostupném nebo uzamčeném místě. Postačí přijít do blízkosti OPJ (v dosahu bluetooth signálu), připojit se a provést potřebné úpravy.

Montážní rám 1B pro 1 modul

Rozměry: 126,5 x 126,5 mm
4FF 127 11.1 - antika měděná
4FF 127 11.2 - antika stříbrná
4FF 127 11.5 - nerez INOX

Krabice pod omítku 1B (pro 1 modul)

4FA 249 55
Rozměry: 102,5 x 105,5 x 54 mm
resp. 105,5 x 102,5 x 54 mm

Stříška pod omítku pro 1 rám

Rozměry: 130,7 x 126,6 mm
4FA 690 21.1 - antika měděná
4FA 690 21.2 - antika stříbrná
4FA 690 21.5 - černá

Stříška nad omítku pro 1 rám

Rozměry: 130,7 x 128,6 mm
4FF 692 51.1 - antika měděná
4FF 692 51.2 - antika stříbrná
4FF 692 51.5 - černá