PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY - RAK BES GARANT - MODULY

POPIS

Moduly RAK BES designu GARANT obsahují kromě čtečky RFID klíčenek/karet i autonomní operačně paměťovou jednotku. Jsou určené pro osazení do tlačítkových tabel GARANT a využívají se pro vytvoření jednoduchého přístupového systému pro jednosměrnou kontrolu vstupu do budovy bez možnosti záznamu událostí.

Programování identifikátorů (RFID klíčenek) je možné provést pomocí tlačítka osazeného přímo na desce OPJ. Tlačítka umožňují dvě základní operace - naprogramování identifikátorů do paměti OPJ RAK a vymazání uložené databáze. Takové programování je možné provést i přímo na místě montáže.

Rozšířené programování OPJ poskytuje software RAK, který umožňuje vytvoření jednoduché databáze, definování vlastností identifikátorů, vlastnosti zařízení, nastavení doby sepnutí relé, hledání identifikátoru a načítání identifikátorů z OPJ. Pro takové programování je nutné připojit OPJ k PC pomocí kabelu USB-PC. Systém RAK je po naprogramování OPJ schopen pracovat samostatně bez připojení k PC.

Technické parametry:

Programování:

Výstupy:

RAK BES - Čtečka RFID

4FN 232 25

Kompletní modul RAK BES je určen do tabla zvonkového GARANT spolu s dalšími moduly tabla. Kromě 125 kHz čtečky RFID má integrovanou operačně-paměťovou jednotku, která obsahuje spínací relé pro otevírání el. zámku, kontakty pro  připojení výstupního tlačítka a USB port pro připojení k PC.

RAK BLUETOOTH

4FN 232 25/M1 (0042020002)

Kompletní modul RAK BES BLUETOOTH je určen do zvonkového tabla GARANT spolu s dalšími moduly tabla nebo samostatně do krabice/stříšky nad či pod omítku. Kromě 125 kHz čtečky RFID má integrovanou operačně-paměťovou jednotku, která obsahuje spínací relé pro otevírání el. zámku, kontakty pro připojení výstupního tlačítka, USB port pro připojení k PC, 3-pinový konektor pro připojení externí čtečky s RS232 výstupem (např. ACCESS 7AH) a Bluetooth modul pro bezdrátové připojení k mobilnímu Android zařízení.

Programování a správa ze smartphonu (android)

Tato OPJ je vybavena pro pohodlnou správu identifikátorů z vašeho smartphonu (android) přes mobilní aplikaci RAK. Připojení přes Bluetooth je chráněno heslem. Aplikace slouží k přidávání, vymazávání a aktualizaci databáze identifikátorů, ulehčuje správu databáze v případě, je-li OPJ instalováná v tlačítkovém table, na nedostupném nebo uzamčeném místě. Postačí přijít do blízkosti OPJ (v dosahu bluetooth signálu), připojit se a provést potřebné úpravy.

Krabice pod omítku 1B (pro 1 modul)

4FK 204 15
Rozměry: 126 x 136,3 x 30 mm (š x v x h)
Mont. otvor: 112,5 x 122,5 x 28 mm

Krabice nad omítku 1B (pro 1 modul)

4FK 204 10
Rozměry: 106 x 116 x 30 mm (š x v x h)

Stříška pod omítku pro 1 rám

4FK 204 16
Rozměry: 129 x 138 x 49,5 mm (š x v x h)
Mont. otvor: 112,5 x 122,5 x 24 mm

Stříška nad omítku pro 1 rám

4FK 204 11
Rozměry: 108 x 118 x 49 mm (š x v x h)