NEVÝBUŠNÉ HOUKAČKY

POPIS
Elektrické nevýbušné houkačky se používají jako akustické signální zařízení v prostředích s nebezpečím výbuchu plynů, par a hořlavin. Jsou to prostředí zařazené do třídy M, P a S se skupinou vznícení E. Konstrukční řešení elektrické nevýbušné houkačky spočívá ve vytvoření dvou samostatných pevných závěrů oddělených od sebe stěnou, které jsou vodivě spojené dvěma nevýbušnými průchodkami. Nevýbušné průchodky slouží zároveň i jako svorkovnice pro připojení na vnější zdroj. Svorkovnicová část průchodek, horný kryt a spodní kryt se dvěma přírubovými vývodkami tvoří pevný závěr svorkovnicové části. V případě potřeby použití jednovývodkové houkačky je zapotřebí použít zaslepovací víko na zaslepení druhého vývodkového hrdla. Samotný elektromagnetický systém tvořený elektromagnetem a kotvou s táhlem je uložen v druhém pevném závěru, který je tvořen částí spodního krytu a montážním základem. Na spodním krytu je vnitřní a vnější zemnící svorka. Houkačka je určena pro montáž na stěnu, konzolu a pod., a to ve svislé poloze.

Náhradní díly k nevýbušným houkačkám

Typ Popis výrobku
4FA 698 27 Kryt membrány nevýbušné houkačky 4FE 601 05
4FF 758 03 Membrána do nevýbušné houkačky 4FE 601 03, 05
4FK 150 23 Elektromagnet do 4FE 601 05
4FK 611 09 Cívka do houkačky 4FE 601 03
4FK 611 11 Cívka do houkačky 4FE 601 05
4FA 001 20 Táhlo k houkačce 4FE 601 05
4FA 083 24 Šroub k houkačce 4FE 601 05
4FA 083 40 Šroub M6x20 k houkačce 4FE 601 05
4FA 083 60 Šroub M6x40 k houkačce 4FE 601 05
4FA 169 18 Záslepka do nevýbušné houkačky 4FE 601 05 (průměr kolíku 12 mm)
4FA 648 10 Úhelník (držák cívky 4FK 611 09 k houkačce 4FE 601 03)
4FA 750 05 Kotva k houkačce 4FE 601 05