NEVÝBUŠNÉ HOUKAČKY

POPIS
Elektrické nevýbušné houkačky se používají jako akustické signální zařízení v prostředích s nebezpečím výbuchu plynů, par a hořlavin. Jsou to prostředí zařazené do třídy M, P a S se skupinou vznícení E. Konstrukční řešení elektrické nevýbušné houkačky spočívá ve vytvoření dvou samostatných pevných závěrů oddělených od sebe stěnou, které jsou vodivě spojené dvěma nevýbušnými průchodkami. Nevýbušné průchodky slouží zároveň i jako svorkovnice pro připojení na vnější zdroj. Svorkovnicová část průchodek, horný kryt a spodní kryt se dvěma přírubovými vývodkami tvoří pevný závěr svorkovnicové části. V případě potřeby použití jednovývodkové houkačky je zapotřebí použít zaslepovací víko na zaslepení druhého vývodkového hrdla. Samotný elektromagnetický systém tvořený elektromagnetem a kotvou s táhlem je uložen v druhém pevném závěru, který je tvořen částí spodního krytu a montážním základem. Na spodním krytu je vnitřní a vnější zemnící svorka. Houkačka je určena pro montáž na stěnu, konzolu a pod., a to ve svislé poloze.

Nevýbušné houkačky

4FE 601 03-05

Elektrické nevýbušné houkačky se používají jako akustické signální zařízení v prostředích s nebezpečím výbuchu „ZÓNA 1 a 2“ a v hlubinných dolech s výskytem metanu „M2“ (SNM 2). Houkačka je spotrebič třídy I se stupněm ochrany proti stříkající vodě IP 54. Závěr elektrických nevýbušných houkaček je bezpečný v prostředí, které je zařazené do skupiny vybúšnosti II a teplotní třídy T5. Jsou určené pro krátkodobou činnost max. 50 min. bez přerušení. Spolehlivě pracují v rozmezí teplot -10 až 40°C a v předepísané pracovní poloze. Úroveň hluku ve vzdálenosti 5 m od osy svisle umístěné houkačky je 68 dB.

Typy 4FE 601 05 dle montáže:

Základní technické parametry:

Příkon: max. 40 V
Úroveň hluku ve vzdálenosti 5 m od houkačky: 68 dB
Kmitočet tónu: 100 Hz
Doba činnosti houkačky: max. 60 minut
napájecí napětí pro jednotlivé typy: 4FE 601 03: 24 V AC ±10%, 50Hz
4FE 601 04: 120 V AC ±10%, 50Hz
4FE 601 05: 230 V AC ±10%, 50Hz
Teplota prostředí: -10°C až 40°C
Relativní vlhkost: až 100%
Výška x šířka x hloubka: 167 x 129 x 204 mm
Hmotnost: 2,5 kg

Rozměrový výkres: