DDZ - BUS VIDEO

POPIS
VÍCE ZDE

BUS videosystém je 2-BUS audiosystém rozšířený o napájecí sběrnici a dvoulinku s videosignálem, který je veden z vrátníku tabla vždy z jednoho videotelefonu do dalšího, atd., s možností více vchodů a kombinací audio a videotelefonů. Toto sériové zapojení videosignálu má však podstanou nevýhodu, kdy při odpojení jednoho videotelefonu dojde ke ztrátě videosignálu u těch videotelefonů, které jsou zapojeny za ním. Řešením tohoto rizika je hvězdicovité zapojení videosignálu z vřazených videorozbočovačů, které tak zcela (všechny videotelefony nezávisle ze samostatného výstupu rozbočovače) nebo jen částečně (systém rozdělen na nezávislé sekce připojené k výstupu rozbočovače).


Systém umožňuje:

KOMPONENTY