DDZ - BUS VIDEO - POPIS

COLOUR VIDEOSYSTÉM (BUS)

Dorozumívací videosystém (BUS) tvoří zvonkové tablo s videokamerou (modul videovrátníka, kamery, tlačítkové moduly pro přímou volbu účastníka či modul číselnice pro kódovou volbu, infomodul či modul čtečky čipů), domácí video a audio telefony, síťový zdroj a další přídavná zařízení (elektrický zámek, zvonková tlačítka před bytovými dveřmi, přídavná videokamera a pod.).


Je založen na principu audiosystému 2-BUS, proto je možné videovrátné a videotelefony zařadit do jednoho systému s vrátnými a domácími telefony 2-BUS audiosystému. V tomto videosystému tak může být zapojen 1 videovrátný a dalších max. 7 audio nebo video vrátných, přičemž jeden musí být definován jako hlavní vrátný, který plní funkci ústředny pro celý systém, zabezpečuje komunikaci a napájení. Vedlejší vrátný má z hlediska uživatele stejné vlastnosti jako hlavní, montuje se např. na vedlejší vchod domu.


Domácí videotelefony slouží pro video/audio komunikaci s elektrickým video/audio vrátným, ke spínání elektrického zámku, poskytuje možnost interkomové komunikace mezi jednotlivými domácími telefony a zastupuje funkci bytového zvonku. Videotelefon je nutné při instalaci jednoznačně identifikovat přiřazením tzv. systémového čísla, kterým se určuje příslušnost k jednotlivým tlačítkům vrátného. Naprogramováním systémového čísla vznikne hlavní domácí telefon v bytě, ke kterému je možné přidat max. 3 vedlejší domácí telefony, které mají stejné uživatelské vlastnosti jako hlavní. Jsou vybaveny 6 funkčními tlačítky, tlačítkem se symbolem klíče pro otevírání elektrického zámku a přepínači pro nastavování hlasitosti sluchátka, hlasitosti vyzvánění a přepínači pro nastavení jasu a kontrastu obrazu. K DVT je ještě možné dodatečně připojit přídavný zvonek 4FN 605 22. Videotelefony jsou vybaveny pamětí obrazu, která umožňuje zaznamenat snímky příchozího před kamerou u vchodu. Napájení vidfeotelefonů je realizováno z centrálního zdroje dvouvodičovou sběrnicí.


Do systému doporučujeme zapojit dohromady maximálně 100 ks telefonů a to max. 45 videotelefonů a zbytek do 100 audiotelefony. K videotelefonu je možné připojit přídavnou kameru. Požadované technické parametry pro kameru: 1 Vpp / 75 Ω / PAL, 12 V / 100 mA. Kameru s odběrem vyšším než 12 V / 100 mA je zapotřebí napájet z vlastního zdroje doporučeného výrobcem kamery. Na připojení videosignálu z kamery na vzdálenost do 20 m se používá zkroucený pár /UTP 2 x 0,5/, při větších vzdálenostech koaxiální kabel podle doporučení výrobce kamery.


Pro napájení videosystému vč. elektrického zámku je zapotřebí použít síťový zdroj 4FP 672 49. Tento síťový zdroj umožňuje napájení elektrických zámků vč. stejnosměrných i inverzních. Pro komunikační a video sběrnici doporučujeme použít kabel s kroucenými páry UTP 4 x 2 x 0,5. Odpor smyčky vodičů napájení a elektrického zámku nesmí překročit 4 Ω.

Základní charakteristika:

Technické vlastnosti: