DDZ - BUS VIDEO - VIDEOROZBOČOVAČE

POPIS

Videorozbočovače jsou zařízení určená do videosystémů BUS VIDEO k rozbočení videosignálu na více videotelefonů či větví (zapojení do hvězdice - jeden rozbočovač na max. 4 videotelefony/větve), případně k zesílení videosignálu v případě velkého úbytku úrovně signálu na dlouhém vedení. Zásadní výhodou použití rozbočovačů je nezávislost videosignálu jednotlivých videotelefonů/větví mezi sebou, tzn. při odpojení jednoho videotelefonu dojde ke ztrátě videosignálu pouze u těch videotelefonů, které jsou zapojeny za ním.

Pasivní videorozbočovač

4FN 169 02

Pasivní videorozbočovač je určen k rozbočení videosignálu při vedeních do vzdálenosti cca 300 m a v malém rozsahu umožňuje i regulaci zesílení nastavením propojky PR1 do polohy podle délky vedení (100 m, 200 m, 300 m) a doladěním zesílení odporovým trimrem RP5. V kaskádě (v sérii) může být zapojeno maximálně pět rozbočovačů. Zapojením většího počtu rozbočovačů do kaskády, než je doporučeno, se může snížit kvalita videosignálu a vlivem různých délek vedení se v obrazu může objevit i rušení.

Aktivní videorozbočovač

4FN 169 04

Aktivní videorozbočovač, který využívame tehdy, pokud délka vodičů UTP kabelu je větší než 300 m. Nastavením úrovně zesílení dokážeme eliminovat útlum signálu na přijatelnou míru až do vzdálenosti zhruba 750 m (propojkou PR1 nastavujeme zesílení, které je stejné pro všechny větve podle délky vedení - poloha „100 m“ pro vedení 100 m, atd. a odporovými trimry RP1 až RP4 doladíme zesílení pro každou větev zvlášť). Impedančně jsou přizpůsobená pro UTP kabel „kategorie 5“, proto na přenos videosignálu nedoporučujeme používat jiné typy kabelů! Aktivní videorozbočovač je vhodné umístit přibližně uprostřed dlouhého vedení, kde úroveň videosignálu ještě není úplně utlumená. Montujeme ho na DIN lištu, pro kterou je přizpůsoben spodní kryt rozbočovače se zajišťovací západkou.