PRŮMYSLOVÉ HOUKAČKY - PIRATA

POPIS
Houkačky PIRATA se používají jako akustické signální zařízení. Jsou spotřebičem I. třídy se stupněm krytí proti stříkající vodě - IP 54. Mohou pracovat nepřetržitě v rozmezí +/- 10% jmenovitého napětí o frekvenci 50 - 60 Hz. Spolehlivě pracuje ve vnějších prostředích v teplotním rozsahu od -45°C do +55°C, prostředích vlhkých (do 97%) a báňských. Nesmí se používat v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par, kapalin a v prostorách s nebezpečím požárů. Kryt houkačky neodolává organickým rozpouštědlům.

Náhradní díly houkaček PIRATA

Typ Popis výrobku
4FF 758 05 Membrána do 4FE 601 15