PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY - UNISÍŤ DALLAS/RFID

POPIS

Systém UNISÍŤ je sofistikovaný přístupový systém s Operačně Paměťovými Jednotkami OPJ propojenými do sítě přes sběrnici RS485 nebo Ethernet (možnost vzdálené správy přes internet). Počet OPJ v systému je max. 31.

OPJ UNISÍŤ umožňuje oboustrannou kontrolu jedněch dveří (2 čtečky, vstup/výstup) se záznamem informací o vstupu/výs-tupu nebo OPJ UNISÍŤ DUO pro jednostrannou kontrolu (pouze vstup) 2 dveří.

OPJ UNISÍŤ je samostatná jednotka a umísťuje se do rozvaděče. K ní je možné připojit jak samostatné Dotykové Plochy DALLAS či čtečky RFID na zárubeň, tak i moduly DALLAS KARAT, které mají integrovanou dotykovou plochu pro čtení DEK/DALLAS klíčů či moduly RFID KARAT s integrovanou bezdotykovou čtečkou. Oba moduly KARAT se umísťují do zvonkového tabla nebo samostatně. Základní funkcí systému je odblokování el. zámku pomocí identifikátoru DALLAS/RFID, který je registrován v databázi operačně paměťové jednotky OPJ. Rozšířenou funkcí je kontrola stavu dveří za pomocí integrované funkce ČSD (časový snímač dveří). Po připojení k PC přes programátor-převodník USB-RS485 je možné prostřednictvím software BBIQ kromě registrování, aktualizace a mazání DALLAS klíčů v databázi také sledování zaznamenaných informací o vstupech a výstupech jednotlivými dveřmi (z dané OPJ).

KOMPONENTY