PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY - UNISÍŤ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

POPIS
KOMPONENTY

Příslušenství sofistikovaného přístupového systému UNISÍŤ pro oboustrannou kontrolu dveří se záznamem informací o vstupu/výstupu tvoří ostatní nezbytné i doplňkové komponenty zabezpečující napájení a základní či doplňkové funkce systému: