PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY - RAK BES NA ZÁRUBEŇ

POPIS

Systém RAK BES je autonomní systém pro jednostrannou kontrolu jedněch dveří (pouze jedna čtečka, např. vstup) bez záznamu informací o vstupu/výstupu.

Výhodou systému RAK BES je jeho jednoduchost a nízká cena. Provedení na zárubeň je buď kompaktním celkem SLIM, nebo jde o samostatnou čtečku na zárubeň pro čtení RFID přívěšků a operačně paměťovou jednotku v podobě kompletní DPS s relé pro ovládání el. zámku.

Základní funkcí systému je odblokování elektrického zámku pomocí bezdotykového RFID přívěsku, který je registrován v databázi operačně paměťové jednotky OPJ.

Systém RAK je po naprogramování schopen pracovat samostatně bez připojení k PC.

Po připojení k PC (přes USB) je možné prostřednictvím speciálního softwaru RAK registrování, aktualizace a mazání RFID přívěsků v databázi.

KOMPONENTY