PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY - RAK BES NA ZÁRUBEŇ - ANTIKLON

POPIS

RAK ANTIKLON SLIM je kompaktní jednotka autonomního přístupového systému pro jednostranný vstup do dveří bez záznamu událostí s funkcí ANTIKLON, která umožňuje ověřit originalitu identifikačního čísla přiloženého RFID přívěšku a zamezit tak neoprávněnému přístupu se zkopírovaným či naklonovaným přívěškem.

Je určená k montáži na povrch v interiéru nebo místech s malým montážním prostorem. Obsahuje kromě čtečky RFID i autonomní operačně paměťovou jednotku.

RAK ANTIKLON SLIM - Čtečka RFID s integrovanou OPJ

BES-1215005 (0012015005)

RAK ANTIKLON SLIM je kompaktní jednotka autonomního přístupového systému s integrovanou funkcí Antiklon (pouze pro originální RFID přívěšky), určená pro montáž na povrch, která obsahuje RFID čtečku s integrovanou operačně paměťovou jednotkou. Jednotka automaticky rozpozná a blokuje kopie nebo klony RFID přívěšků, tzn. RFID přívěšky s přepisovatelným UID. Bez použití Antiklonu není možné zistit, zda přiložený RFID přívěšek byl originální nebo byl klonem. Je vhodná pro interiérové řešení jednostranného přístupu do dveří a pro místa, které s malým montážním prostorem. Systém umožňuje manuální i softwarové programování, správu databáze identifikátorů a funkci Master klíče. Záznam událostí není podporován. Rychlé naprogramování identifikátorů je možné prostřednictvím tlačítek osazených přímo na OPJ nebo pomocí tzv. Master klíče přímo na místě montáže. V případě, že se přístupový systém RAK SLIM používá pro aplikaci s vyšším počtem identifikátorů, doporučujeme využívat softwarové programování a zálohování databáze. Software RAK umožňuje vytvoření jednoduché databáze, definování vlastností identifikátorů, vlastností zařízení a nastavení doby sepnutí elektrického zámku, hledání a mazání identifikátoru a načítání identifikátorů z OPJ RAK SLIM. Pro programování je zapotřebí připojit OPJ k PC pomocí RS485 převodníku.

Jak funguje ANTIKLON RFID:

Funkce Antiklon umožňuje kontrolovat a ověřit originalitu UID čísla přiloženého RFID přívěšku nebo karty. ANTIKLON zablokuje zkopírované identifikační číslo a nepošle ho dál do OPJ. Zjištění neoriginálního identifikačního čísla signalizuje OPJ opticky LED a akusticky přerušovaným tónem piezobzučáku. Je-li ke čtečce přiložen originální RFID přívěšek/karta, ANTIKLON pošle UID číslo do OPJ, která prověří jeho zaregistrování v databázi uživatelů a pokud se tam číslo nachází, aktivuje relé pro odblokování zámku.

Technické parametry:

Programování:

Podložka pro montáž do interiréru:

OPJ RAK SLIM se dodává spolu s motnážní plastovou podložkou pro inštalaci do interiéru.

Podložka pro montáž do exteriéru:

V případe montáže do exteriéru je zapotřebí dokoupit špeciální podložku s těsnící gumou, která chrání elektroniku OPJ před vlhkostí a prachem. Podložky není možné kombinovat, neboť to neumožňuje umístění montážních otvorů.

Podložka do exterieru pro RAK SLIM (0012014008)