NEVÝBUŠNÉ TELEFONY DO DOLŮ

POPIS
Telefonní přístroje 4FP 153 42-54 jsou určeny do těžkých průmyslových provozů v podzemních částech i povrchových instalacích dolů, kde je pravděpodobnost vzniku ohrožení metanem nebo hořlavým prachem (např. uhelným, kamenným a pod.) Kryty přístroje jsou vyrobeny ze zinkové slitiny a celek je řešen jako nevýbušný pevný závěr zajišťující ochranu krytím. Povrch přístroje je upraven práškovou barvou. Elektrické obvody mikrotelefonu, pobočného sluchátka a tlačítkové číselnice jsou jiskrově bezpečnými obvody.

Nevýbušný telefon do dolů (zóna 1 a 2)

4FP 153 42

4FP 153 42/52 - Nevýbušný autligyfonní přístroj s tlačítkovou číselnicí

Autligifonní přístroj 4FP 153 42,52 je automatický telefonní přístroj kombinovaný s hlasitou stanicí dispečerské ligyfonní ústředny. Navázání spojení se uskuteční tak, že účastník vyvěsí mikrotelefon z háku vybavovací páky a číselnicí volí číslo žádaného účastníka. Při zdvihnutém mikrotelefonu v průzoru svítí dioda LED, čímž dává účastníkovi na vědomí, že je napájen ze sítě. Při volbě číselnicí, LED dioda zhasne. Spojení se zruší opětovným zavěšením mikrotelefonu na hák vybavovací páky. Výzvu k uskutečnění hovoru signalizuje zvonění. Hovorové spojení se uskuteční po zdvihnutí mikrotelefonu z háku vybavovací páky.

Ligyfonní provoz – hlasité spojení s dispečerskou ústřednou. Výzva k hovoru z účastnické stanice se uskuteční tak, že účastník stlačí návěšťové tlačítko ligyfonu, které je na pravé dolní straně přístroje v ligyfonní části. Po navázání spojení se přihlásí dispečerská ústředna, která potom ovládá směr hovoru a po ukončení hovoru spojení zruší. Výzva ke spojení z ústředny na účastnickou stanici je signalizována buď tónem generátoru z ústředny, nebo přímo hlasem dispečera. Odchozí hovor je signalizován svícením LED diody. V této chvíli dispečer poslouchá. V obou případech hlasitého provozu účastník vede hovor bez zdvižení mikrotelefonu. Mikrofon zavěšeného mikrotelefonu slouží jen ke kompenzaci vysokých tónů, které zvukovod reproduktoru ligyfonu při hovoru od účastníka k dispečerovi potlačuje.

Přístroje 4FP 153 42 a 4FP 153 52 se od sebe liší výstavbou tlačítkové číselnice, kde u 4FP 153 52 není možná regulace hlasitosti hovoru ve sluchátku.

4FP 153 43/53 - Nevýbušný automatický tel. přístroj s tlačítk. číselnicí

Telefonní přístroj typu 4FP 153 43, 53 je automatický telefonní přístroj určený pro použití v telefonní síti se spojením s automatickou veřejnou nebo pobočkovou ústřednou. Základní funkcí je tiché duplexní hovorové spojení mezi dvěma účastníky. Obsluha přístroje je shodná s 4FP 153 42, 52 (mimo ligyfonního provozu). Přístroj je vybaven diodovým klíčem umožňujícím dispečerovi dálkově prověřit funkci telefonního přístroje při vyvěšeném mikrotelefonu změnou polarity napájení.

Přístroje 4FP 153 43 a 4FP 153 53 se od sebe liší výstavbou tlačítkové číselnice, kde u 4FP 153 53 není možná regulace hlasitosti hovoru ve sluchátku.

4FP 153 44,54 - Nevýbušný automatický tel. přístroj s tlačítk. číselnicí + tlačítko zpětného dotazu

Telefonní přístroj s tlačítkem zpětného dotazu typu 4FP 153 44, 54 je automatický telefonní přístroj 4FP 153 43, 53 doplněný o zemnící tlačítko zpětného dotazu ZT. Přístroj je vybaven diodovým klíčem umožňujícím dispečerovi dálkově prověřit funkci telefonního přístroje při vyvěšení mikrotelefonu změnou polarity napájení.

Přístroje 4FP 153 44 a 4FP 153 54 se od sebe liší výstavbou tlačítkové číselnice, kde u 4FP 153 54 není možná regulace hlasitosti hovoru ve sluchátku.

4FP 153 46 - Nevýbušný ligyfonní přístroj (simplexní hláska dispečerského zařízení)

Ligifonní přístroj typu 4FP 153 46 je účastnická hláska simplexního dispečerského zařízení, kde účastník pomocí tlačítka vyvolá dispečera a simplex hovoru ovládá dispečer. Ovládání přístroje je shodné s ligyfonním provozem u typu 4FP 153 42, 52.

Základní technické parametry:

Použití: Hlubinné doly SNM2, Zóna 1 a 2
Pracovní prostředí: IM2 Ex d [ib] I, resp. IM2 Ex d I pro 4FP 153 46
Stupeň ochrany: IP 54
Napájení: z telefonní ústředny 60 nebo 48 V, 60 mA DC
Ochrana před nebezpečným dotykem: zdroj zařízení odpovídá požadavkům na obvody PELV
ve smyslu ČSN EN 60950-1 jako oznamovací zařízení
s napětím mezi vodiči v izolované soustavě do 85 V DC.
Vysílací vztažné tlumení: 0 až + 5 dB
Přijímací vztažné tlumení: 0 až - 5 dB
Vztažné tlumení místní vazby: + 7 až + 17 dB
Akustucká stabilita: stabilní při zátěží 60 V, 2 x 500 Ω
Odpor při DC proudu 25 mA: do 320 Ω
Vstupní impedance: 600 Ω ± 20 %, při 1 kHz
Izolační odpor: 100 MΩ při 30 % a 3 MΩ při 90 % vlhkosti
Úroveň hlasitosti zvonku: min. 70 dB na vzdálenost 1 m
Hlasitost návěstí ligifonu: min. 70 dB
Teplota prostředí ligifonu: -20°C až 40°C
Relativní vlhkost prostředí: 30 % až 90 %
Výška x šířka x hloubka: 393 x 325 x 220 mm
Hmotnost: 17 kg
Volba čísel: impulzní, DTMF, tlačítkovou číselnicí s tlačítky
Parametry volby: 3 přímé paměti
Opakování naposledy volaného čísla
Vyzvánění: jednomiskový zvonek, hlasitost 70 dB
ligifonní hláska hlasitost min. 70 dB
Optická signalizace: dioda LED