DDZ - AUDIO 4+N - DOMÁCÍ TELEFONY

POPIS

Domácí telefon DT93 se používá v klasickém vícevodičovém audiosystému, což znamená, že na připojení např. 10 DT k vrátníku/tablu je zapotřebí 4+10 = 14 vodičů (4 vod. společné pro všechny DT a další vodiče pro každý DT zvlášť).

DT93 má jako mikrofon elektretový měnič a na straně sluchátka reproduktor. Funkčně plně odpovídají domácím telefonům starších designů DT85 a novým ELEGANT i ESO a mohou se s nimi společně zapojovat do audiosystémů s ohledem na způsob vyzvánění (bzučákem nebo elektrickým). Akustická signalizace příchozího volání je realizována u bzučákového 4FP 210 51 bzučákem a u elektronického 4FP 210 52-55 prostřednictvím reproduktoru ve sluchátku.

DT93 s elektronickým vyzváněním umožňuje interní komunikaci mezi domácími telefony (interkom) nebo komunikaci s hlavním a vedlejším vchodem (2 vchody) včetně odlišného vyzvánění, které zabezpečuje speciální síťový zdroj se dvěma vyzváněcími signály. Oproti DT s bzučákovým vyzváněním je navíc vybaven jedním až osmi tlačítky pro volbu protistanice. Všechny mají tlačítko se symbolem klíče pro otevírání elektrického zámku.

UPOZORNĚNÍ:

DT 4FP 210 50 (s bzučákem) je možno zapojit do systému, ve kterém je použit síťový napáječ 4FP 672 54, případně dřívější 4FP 672 38 či 4FP 672 17.

DT 4FP 211 52-55 (bez bzučáku) je možno zapojit do systému, ve kterém jsou použity síťové napáječe 4FP 672 55 (případně dřívější 4FP 672 39 či 4FP 672 18), pro dva vchody či interkom je použit 4FP 672 56 (případně dřívější 4FP 672 41 či 4FP 672 19).

DT93 s bzučákovým vyzváněním

Je vyhotoven s tlačítkem se symbolem klíče pro otevírání elektrického zámku, druhé tlačítko je nefunkční. Akustická signalizace příchozího volání je realizována bzučákem. Funkčně odpovídá dřívějším typům DT85 4FP 110 36 (4FP 210 36), 4FP 110 26 a 4FP 110 19 i novým ELEGANT 4FP 211 01 a ESO 4FP 211 21. Domácí telefon 4FP 210 51 (s bzučákem) je možné zapojit do systému, ve kterém je použit síťový napáječ 4FP 672 54, případně dřívější 4FP 672 38 či 4FP 672 17.

4FP 210 51.201

DT93 s elektronickým vyzváněním

Jsou vyhotoveny s jedním až osmi tlačítky pro volbu protistanice a s tlačítkem se symbolem klíče pro otevírání elektrického zámku. Akustická signalizace příchozího volání je realizována u 4FP 210 52-55 prostřednictvím reproduktoru ve sluchátku; použité akustické měniče jsou elektretový mikrofon a jako sluchátko reproduktor. Funkčně odpovídá dřívějšímu typu DT85 4FP 110 37 (4FP 210 37) a novým ELEGANT 4FP 211 02 a ESO 4FP 211 22. Domácí telefon 4FP 210 52-55 (bez bzučáku) je možné zapojit do systému, ve kterém jsou použity síťové napáječe 4FP 672 55 (případně dřívější 4FP 672 39 či 4FP 672 18) a pro 2 vchody či interkom mezi DT zdroj se dvěma vyzváněcími signály 4FP 672 56 (případně dřívější 4FP 672 41 či 4FP 672 19).

4FP 210 52.201

4FP 210 53.201

4FP 210 54.201

4FP 210 55.201