DDZ - AUDIO 2-BUS - VRÁTNÍKY/TABLA - KARAT

Základní díly jsou zhotoveny z hliníkové slitiny zabezpečující zvýšenou mechanickou odolonost a díky povrchové upravě práškovou polyesterovou barvou i zvýšenou antikorozní odolonost.

Řada KARAT má 3 barevná provedení:

Z nerezu INOX jsou pouze moduly, rámy a stříšky jsou jako u obou antik povrchově upraveny práškovou barvou.

Vrátníky/tabla KARAT 2-BUS spolupracující s domácími telefony 2-BUS a to se sluchátkovými, nebo HandsFree.

Tablo je možné sestavit pro standartní volbu účastníka zvonkovými tlačítky z vrátníka a tlačítkových modulů, nebo pro kódovou volbu účastníka z vrátníka a jmenovníků (1modulových či 4modulových). Je možná i varianta kombinace přímé a kódové volby.

Modul vrátníku je osazen FAB zámkem, sloužícím k uzamčení v rámu a tlačítkem pro podsvit jmenovek. S dalšími moduly v table je propojen propojovacími kabely, s tlačítkovými v sérii vždy z jednoho modulu do druhého.

Moduly jsou osazeny zvonkovými tlačítky a to z jedné strany jmenovek nebo z obou stran jmenovek, které jsou pak dělené.

Moduly vrátníku KARAT 2-BUS

Zabezpečují vyzvonění domácího telefonu (zvonku) a následnou komunikaci příchozího s obyvatelem/domácím telefonem. Prostřednictvím tlačítka podsvitu zabezpečují podsvícení jmenovek všech modulů v table a FAB zámkem uzamykají celou sestavu modulů v rámu tabla.

EV0 - Modul vrátníka bez vyzváněcích tlačítek

4FN 230 97.5/N

4FN 230 97.2/N

4FN 230 97.1/N

EV2 - Modul vrátníku se 2 vyzváněcími tlačítky

4FN 230 98.5/N

4FN 230 98.2/N

4FN 230 98.1/N

Tlačítkové moduly KARAT 2-BUS

Zabezpečují vyzvonění domácího telefonu (zvonku). Moduly označené +Z jsou osazeny FAB zámkem a umožňují uzamčení v rámu tabla.

TT4 - Tlačítkový modul se 4 vyzváněcími tlačítky

4FN 231 03.5/F

4FN 231 03.2/F

4FN 231 03.1/F

TT4+Z - Tlačítkový modul se 4 vyzváněcími tlačítky a zámkem

4FN 231 02.5/F

4FN 231 02.2/F

4FN 231 02.1/F

TT6 - Tlačítkový modul se 6 vyzváněcími tlačítky

4FN 231 01.5

4FN 231 01.2

4FN 231 01.1

TT7+Z - Tlačítkový modul se 7 vyzváněcími tlačítky a zámkem

4FN 231 02.5

4FN 231 02.2

4FN 231 02.1

TT8 - Tlačítkový modul s 8 vyzváněcími tlačítky

4FN 231 03.5

4FN 231 03.2

4FN 231 03.1

Moduly pro otevírání dveří příchozím u vchodu

Č - Číselnice pro kódovou volbu a kódové otevírání el. zámku

4FN 230 91.5/P

4FN 230 91.2/P

4FN 230 91.1/P

Modul číselnice v tlačítkovém table KARAT umožňuje vyzvonit domácí telefon pomocí číselného kódu účastníka (domácího telefonu) a otevřít elektrický zámek zadáním 4-místného číselného kódu, který můžeme v případě potřeby měnit.

Č+Z - Číselnice pro kódovou volbu a otevírání el. zámku (se zámkem)

4FN 230 99.5/P

4FN 230 99.2/P

4FN 230 99.1/P

Modul kódovače se zámkem může být použit pouze samostatně v 1 rámu a nikoli pro výstavbu tlačítkových tabel. Obsahuje tlačítko pro podsvětlení.

Čtečky RFID (s OPJ) pro otevírání el. zámku bez záznamu vstupů

Kompletní modul čtečky RFID včetně operačně-paměťové jednotky (OPJ) pro autonomní přístupový systém pro 1 dveře s jednostranným přístupem bez záznamu událostí. Připojení k PC přes USB. Více info o čtečkách v sekci přístupové systémy.

RAK BES (bez zámku)

4FN 231 25.5/M

4FN 231 25.2/M

4FN 231 25.1/M

RAK BES+Z (se zámkem)

4FN 231 23.5/M

4FN 231 23.2/M

4FN 231 23.1/M

RAK BLUETOOTH+Z (se zámkem)

Kompletní modul čtečky RFID vč, OPJ s Bluetooth modulem pro bezdrátové připojení k mobilnímu Android zařízení. Kromě integrované 125 kHz čtečky obsahuje kontakty pro připojení výstupního tlačítka a 3-pinový konektor pro připojení další externí RFID čtečky s RS232 výstupem (např. ACCESS 7AH).

4FN 231 23.5/M1

4FN 231 23.2/M1

4FN 231 23.1/M1

RFID+Z - Čtečka (bez OPJ) pro otevírání el. zámku (se zámkem)

4FN 231 23.5/C

4FN 231 23.2/C

4FN 231 23.1/C

Modul čtečky RFID sloužící k připojení k externí OPJ pro sofistikovaný přístupový systém se záznamem událostí a možností více dveří.

Čtečky DEK/DALLAS (s OPJ) pro otevírání el. zámku bez záznamu vstupů

Kompletní modul čtečky DALLAS včetně operačně-paměťové jednotky (OPJ) pro autonomní přístupový systém pro 1 dveře s jednostranným přístupem bez záznamu událostí. Připojení k PC přes USB. Více info o čtečkách v sekci přístupové systémy.

RAK DEK (bez zámku)

4FN 231 27.5/M

4FN 231 27.2/M

4FN 231 27.1/M

RAK DEK+Z (se zámkem)

4FN 231 26.5/M

4FN 231 26.2/M

4FN 231 26.1/M

DALLAS+Z - Čtečka (bez OPJ) pro otevírání el. zámku (se zámkem)

4FN 231 26.5/C

4FN 231 26.2/C

4FN 231 26.1/C

Modul čtečky DALLAS sloužící k připojení k externí OPJ pro sofistikovaný přístupový systém se záznamem událostí a možností více dveří.

Zaslepovací a popisné moduly KARAT

Záslepka se zámkem

4FN 231 24.5/M

4FN 231 24.2/M

4FN 231 24.1/M

INFO modul s podsvitem (bez zámku)

4FN 230 92.5

4FN 230 92.2

4FN 230 92.1

INFO modul (popisný) je určen jako štítek, např. pro označení čísla popisného, nebo jako jmenovník s kódy pro kódovou volbu účastníka. Je vybaven podsvitem popisného štítku.

INFO modul bez podsvitu (bez zámku)

4FK 212 90.5

4FK 212 90.2

4FK 212 90.1

Tento modul není vybaven podsvitem popisného štítku a slouží zejména jako zaslepovací modul.

4-modulový jmenovník

4FN 231 09.5

4FN 231 09.2

4FN 231 09.1

Jmenovník je určen pro jmenný seznam účastníků/bytů s kódy pro kódovou volbu účastníka. Je vybaven podsvitem popisného štítku.