DDZ - AUDIO 2-BUS - VRÁTNÍKY/TABLA - GUARD

Základní díly (moduly a zámková lišta) jsou zhotoveny z eloxonových hliníkových profilů, montážní krabice a stříšky jsou plechové a povrchově upravené šedou práškovou barvou.

Vrátníky/tabla GUARD 2-BUS spolupracují pouze se sluchátkovými domácími telefony.

Tablo je možné sestavit pro standartní volbu účastníka zvnokovými tlačíky z vrátníku s jedním až třemi tlačítky a 5 a 10 tlačítkových modulů, nebo pro kódovou volbu účastníka z vrátníku s číselnicí a jmenovníků. Z číselnice pro kódovou volbu je možné otevírání el. zámku příchozím u vchodu. V případě přímé volby je možné do tabla osadit kódovač.

Koncová lišta s FAB zámkem slouží k uzamčení v rámu. Moduly v table jsou propojeny integrovanými propojovacími kabely jeden do druhého a nakonec do vrátníku.

Moduly vrátníku GUARD 2-BUS

Zabezpečují vyzvonění domácího telefonu (zvonku) a následnou komunikaci příchozího s obyvatelem/domácím telefonem. Prostřednictvím tlačítka podsvitu zabezpečují podsvícení jmenovek všech modulů v table. Jsou 2 verze vrátníků a to se zvonkovými/vyzváněcími tlačítky (1-3 tl.) nebo s číselnicí pro kódovou volbu účastníka.

UPOZORNĚNÍ: S tably/vrátníky 2-BUS GUARD není možné použít HandsFree telefon 4FP 211 42!

EV1 - Modul vrátníku
s 1 vyzváněcím tlačítkem

4FN 230 38

EV2 - Modul vrátníku
se 2 vyzváněcími tlačítky

4FN 230 35

EV3 - Modul vrátníku
se 3 vyzváněcími tlačítky

4FN 230 39

Tlačítkové moduly GUARD 2-BUS

Zabezpečují vyzvonění domácího telefonu (zvonku).

TT5 - Tlačítkový modul s 5 vyzváněcími tlačítky

4FN 230 36

TT10 - Tlačítkový modul s 10 vyzváněcími tlačítky

4FN 230 37

KZ - Kódovač (číselnice) pro kódové otevírání el. zámku

Modul kódového zámku v tlačítkovém table umožňuje ovládat odblokování elektrického zámku zadáním čtyř-místného číselného kódu, který můžeme v případě potřeby měnit.

4FN 230 32

EVČ - Modul vrátníka s číselnicí pro kódovou volbu účastníka

Kromě kódové volby účastníka resp. domácího telefonu umožňuje otevírání el. zámku příchozím u vchodu.

4FN 230 63

MJ - Modul jmenovníku

Jmenovník je určen pro jmenný seznam účastníků/bytů s kódy pro kódovou volbu účastníka. Je vybaven podsvitem popisného štítku.

4FN 230 34

Z - Zaslepovací modul GUARD

4FA 691 89

ZL - Zámková lišta GUARD

Koncová lišta s FAB zámkem slouží
k uzamčení modulů v montážní krabici.

4FK 203 08