DDZ - AUDIO 2-BUS - VRÁTNÍKY/TABLA - GARANT

Moduly a stříšky jsou zhotoveny z broušené nerez oceli zabezpečující vysokou mechanickou a antikorozní odolnost.

Krabice pod i nad omítkou jsou zhotoveny z eloxovaných hliníkových profilů.

Vrátníky/tabla GARANT 2-BUS spolupracují s DT 2-BUS (sluchátkovými nebo HandsFree).

Oproti předchozím designovým řadám mají vrátníky/tabla GARANT tyto přednosti:

Tablo je možné sestavit pro standartní přímou volbu účastníka zvonkovými tlačítky z vrátníka a tlačítkových modulů, nebo pro kódovou volbu účastníka z vrátníka a jmenovníků (1modulových či 4modulových). Je možná i varianta kombinace přímé a kódové volby.

Modul vrtáníku je osazen tlačítkem pro podsvit jmenovek. S dalšími moduly v table je propojen propojovacími kabely, s tlačítkovými v sérii vždy z jednoho modulu do druhého.

Oproti předchozím vrátníkům mají vrátníky GARANT standartně navíc tyto funkce:

Tlačítkové moduly jsou osazeny zvonkovými tlačítky z pravé strany jmenovek.

Moduly vrátníku GARANT 2-BUS

Zabezpečují vyzvonění domácího telefonu (zvonku) a následnou komunikaci příchozího s obyvatelem/domácím telefonem. Prostřednictvím tlačítka podsvitu zabezpečují podsvícení jmenovek všech modulů v table.

EV0 - Modul vrátníku bez vyzváněcích tlačítek

4FN 232 00

EV1 - Modul vrátníku s 1 vyzváněcím tlačítkem

4FN 232 01

Tlačítkové moduly GARANT 2-BUS

Zabezpečují vyzvonění domácího telefonu (zvonku).

TT2 - Tlačítkový modul
se 2 vyzváněcími tlačítky

4FN 232 02

TT3 - Tlačítkový modul
se 3 vyzváněcími tlačítky

4FN 232 03

TT4 - Tlačítkový modul
se 4 vyzváněcími tlačítky

4FN 232 04

Č - Číselnice pro kódovou volbu a kódové otevírání el. zámku

4FN 232 13

Modul číselnice v tlačítkovém table umožňuje vyzvonit domácí telefon pomocí číselného kódu účastníka (domácího telefonu) a otevřít elektrický zámek zadáním 4-místného číselného kódu, který můžeme v případě potřeby měnit.

1-modulový jmenovník (infomodul)

4FN 232 09

Jmenovník je určen pro jmenný seznam účastníků/bytů s kódy pro kódovou volbu účastníka. Je vybaven podsvitem popisného štítku.

4-modulový jmenovník

4FN 232 14

Jmenovník je určen pro jmenný seznam účastníků/bytů s kódy pro kódovou volbu účastníka. Je vybaven podsvitem popisného štítku.

Moduly pro otevírání dveří příchozím u vchodu

RAK BES - Čtečka RFID (s OPJ) pro otevírání el. zámku

4FN 232 25

Kompletní modul čtečky RFID vč. operačně-paměťové jednotky (OPJ) pro autonomní přístupový systém pro 1 dveře s jednostranným přístupem bez záznamu událostí. Připojení k PC přes USB.

RAK BLUETOOTH - Čtečka RFID (s OPJ) s připojením k mobilnímu telefonu Android přes bluetooh

4FN 232 25/M1

Kompletní modul čtečky RFID vč. operačně-paměťové jednotky (OPJ) pro autonomní přístupový systém pro 1 dveře s jednostranným přístupem bez záznamu událostí. OPJ může být naprogramována manuálně, softwarově připojením k PC a mobilní aplikací RAK pro zařízení s OS Android, která umožňuje vytvoření jednoduché databáze, definování vlastností identifikátorů, vlastnosti zařízení, nastavení délky sepnutí relé, mazání ztraceného identifikátoru a import a export databáze z/do OPJ.

Čtečka RFID (bez OPJ) pro otevírání el. zámku

4FN 232 23/1 (pro vertikální montáž tabla)

4FN 232 23/2 (pro horizontální montáž tabla)

Moduly čteček RFID připojitelné k síťovým operačně-paměťovým jednotkám UNISÍŤ-F.

Zaslepovací modul

4FN 232 19