DDZ - AUDIO 2-BUS - DOMÁCÍ TELEFONY

POPIS

Domácí telefony HandsFree 2-BUS se používají v moderním dvouvodičovém dorozumívacím BUS audio či audio-video systému, což znamená, že na připojení jakéhokoli počtu DT s vrátníkem (tablem) je zapotřebí pouze jedna dvouvodičová sběrnice.

Funkčně plně odpovídají domácím telefonům 2-BUS designu ELEGANT či ESO a mohou se společně zapojovat do jednoho systému. Akustická signalizace příchozího volání je realizována prostřednictvím reproduktoru.

DT 2-BUS umožňují interní komunikaci mezi sebou navzájem (interkom) nebo komunikaci s vrátníky/tably u vchodů (propojených mezi sebou dvouvodičovou sběrnicí) včetně odlišného vyzvánění. Jsou vybaveny numerickými tlačítky pro volbu interkomového čísla protistanice. Možný je i odposlech okolí vrátníku iniciované z telefonu, případně i následná oboustraná komunikace.

K hlavnímu telefonu v bytě mohou být připojeny další 3 vedlejší, vyzváněné stejným tlačítkem z vrátníku/tabla.

Oproti DT 4+n jsou vybaveny akustickou signalizací spojovacích stavů (volná linka, vyzvánění, obsazení, atd.) a regulací hlasitosti vyzvánění (vypnuto-střed-max.) s různým vyzváněním podle původu vyzvonění (hlavní vrátník/tablo, vedlejší vrátník/tablo, jiný DT - interkom, zvonkové tlačítko před bytovými dveřmi):

4FP 211 42.201

4FP 211 42.915

4FP 211 42.207

Popis výrobku:

Funkční vlastnosti:

UPOZORNĚNÍ:

Pouze k tablům 2-BUS/BUS VIDEO KARAT s vrátníky 4FN 230 97, 98/N resp. 4FN 231 06, 07/N a tablům GARANT s vrátníky 4FN 232 00, 01 resp. 4FN 232 20, 21. S tably/vrátníky 2-BUS GUARD tento typ telefonu nespolupracuje!