DDZ - AUDIO 2-BUS - DOMÁCÍ TELEFONY

POPIS

Domácí telefony 4FP 110 83 (ve starším designu DT93) se používají v moderním dvouvodičovém dorozumívacím BUS audio či audio-video systému, což znamená, že na připojení jakéhokoli počtu DT s vrátníkem/tablem je zapotřebí pouze jedna dvoj-vodičová sběrnice.

Jako mikrofon slouží elektretový měnič a na straně sluchátka elektrodynamický měnič. Funkčně plně odpovídají domácím telefonům
2-BUS designu ELEGANT, ESO či HandsFree, mo-hou se společně zapojovat do jednoho systému.

Akustická signalizace příchozího volání je reali-zována prostřednictvím reproduktoru ve sluchá-tku.

DT 2-BUS umožňují interní komunikaci mezi sebou navzájem (interkom) nebo komunikaci s vrátníky/tably u vchodů (propojených mezi sebou dvouvodičovou sběrnicí) včetně odlišného vyzvánění. Jsou vybaveny numerickými tlačítky pro volbu interkomového čísla protistanice. Možný je i odposlech okolí vrátníku iniciované z telefonu, případně i následná oboustraná komunikace.

K hlavnímu telefonu v bytě mohou být připo-jeny další 3 vedlejší, vyzváněné stejným tlačítkem z vrátníku/tabla.

Oproti DT 4+n jsou vybaveny akustickou sig-nalizací spojovacích stavů (volná linka, vyzvánění, obsazení, atd.) a regulací hlasitosti vyzvánění (vypnuto-střed-max.) s různým vyzváněním podle původu vyzvonění (hlavní vrátník/tablo, vedlejší vrátník/tablo, jiný DT - interkom, zvonkové tlačítko před bytovými dveřmi):

4FP 110 83.201 a 4FP 110 83.201/1 (s regulací hlasitosti vyzvánění)

4FP 110 83.201/2 (s 2. tlačítkem na 2. EZ)

Tento typ obsahuje kromě přepínače regulace hlasitosti vyzvánění a standardního červeného tlačítka pro otevírání el. zámku přes relé vrátníka i 2. tlačítko (černé), které je zcela samostatné, nicméně nemá proudovou zatížitelnost pro přímé ovládání standardních elektromechanických zámků, neboť může spínat proud max. 50 mA a není vhodné ke spínání indukční zátěže, u níž vzniká přepěťová špička, což může vést ke slepení kontaktů. Elektrický zámek je možné tímto tlačítkem ovládat přes příslušné relé zařazené do obvodu 2. EZ. Svorkovnice SB9 (zelená) v levém dolním rohu DPS (viz. obr. níže).

Popis výrobku:

Funkční vlastnosti: