PRŮMYSLOVÉ TELEFONY

POPIS
Telefonní přístroj zkušební 4FP 122 69 slouží ke zkoušení telefonních linek na automatických telefonních ústřednách pracujících v impulsním a frekvenčním režimu volby. Obsahuje též vnitřní zdroj střídavého napětí, který rozšiřuje jeho možnosti testování telefonní linky. Tvar mikrotelefonu odpovídá potřebám jeho užití a díly jsou vyrobeny z materiálu odolného vůči mechanickému poškození. V horní části přístroje je umístěn kovový držák, který slouží pro upevnění na stojan nebo na opasek servisního technika. Přístroj je uložen v koženém pouzdře, které je součástí příslušenství.

Zkušební telefon

4FP 122 69

Funkce přístroje:

 • impulsně-frekvenční volbu, resp. smíšenou volbu
 • dočasnou nebo trvalou změnu způsobu volby
 • kalibrované mezičíslicové mezery
 • světelná signalizace a vizuální kontrola zapnutí přístroje
 • akustické monitorování provozu na telefonní lince
 • optická kontrols polarity účastnického vedení
 • optická a akustická kontrola přítomnosti tarifikačních impulsů 16 kHz
 • optická a akustická kontrola vodivosti vedení max. do 27kOhm
 • testování telefonního vedení nízkofrekvenčním signálem (900 Hz)

Základní části přístroje:

 • přepínač volby PULSE/TONE
 • tlačítko pro kalibrování přerušené linky
 • tlačítko volby účastnického čísla
 • tlačítko polarity linky
 • tlačítko pro opakování volby a vkládání mezisériové mezery
 • LED dioda signalizující polaritu linky:
  • +a -b = zelená
  • -a +b = červená
 • LED dioda signalizující:
  • zapnutí telefonu
  • zapnutí generátoru
  • kontrola vodivosti
 • přepínač funkcí 1
  • ON zapnutí telefonu
  • OFF vypnutí telefonu, vyzvánění
  • MON monitor. linky
 • přepínač funkcí 2
  • CONT kontrola vodivosti
  • TONE gener. nf. signálu
  • TALK hovorový stav
 • přívodní šňůra s měřícími hroty
 • konektor JACK 6/4
 • držák a kožené pouzdro

Technické parametry:

vysílací vztažné tlumení: 0 až +/- 5 dB
přijímací vztažné tlumení: 0 až +/- 5 dB
vztažné tlumení místní vazby: 7 až +17 dB
jednosměrný odpor: < 320 Ω při 25 mA
vstupní hovorová impedance: 600 Ω +/- 20%
kalibrované přerušení linky: FLASH 100 ms
citlivost detektoru tarifních impulsů: 16 kHz min. 43,6 mV
impedance ve stavu odposlechu při 1000 Hz: min. 4,2 kΩ
zvýšená odolnost přepěťové ochrany vstupu přístroje: do 200 V / 60 mA
Impulsní režim:
frekvence impulsů volby: 10 Hz +/- 0,5 Hz
impulsní poměr: 1,5 +/- 0,1 : 1
mezičíslicová mezera: > 800 ms
mezisériová mezera: > 3 s
Frekvenční režim:
frekvence: podle CCITT
úroveň signálu řádek: 8 +/- 2 dB
úroveň signálu sloupec: 6 +/- 2 dB
Technické parametry vnitřního zdroje střídavého signálu:
vstupní napětí naprázdno: (4+1) Vef
frekvence výstupního signálu: (900+150) Hz
napájení zdroje: 9 V (baterie umístěná uvnitř přístroje)