PRŮMYSLOVÉ TELEFONY

POPIS
Průmyslový telefonní přístroj je určen pro použití v těžkých pracovních podmínkách (vysoká vlhkost, hluk, prašnost, mechanické vlivy). Jeho instalace se doporučuje v průmyslových halách, strážnicích, ve skladech nebo v podzemních šachtách bez metanu. Vysoká úroveň hlasitosti vyzváněcího tónu a výrazná světelná signalizace zajišťují dostatečné upozornění i v hlučném prostředí. Připojují se na analogovou přípojku telefonní ústřednu.

Průmyslový telefon s krytím IP66

4FP 153 36 a 4FP 153 39 (s hlasitým příposlechem)

Funkce přístroje:

 • přepínání impulsní volby a frekvenční volby (PULSE/DTMF)
 • možnost přechodného přepnutí během hovoru
 • opakování naposledy volaného čísla REDIAL
 • 3 přímé paměti - tlačítka M1, M2, M3
 • volba melodie a hlasitosti vyzvánění
 • regulace hlasitosti hovoru ve sluchátku
 • FLASH - 100, 285 ms
 • Pauza - 1 nebo 3 s
 • Možnost omezení odchozích volání nebo uzamčení číselnice
 • Hlasitý příposlech (u typu 4FP 153 39): Přístroj umožňuje využit hlasitý příposlech hovoru pomoci zabudovaného reproduktoru. Příposlech zapneme stlačením tlačítka při zvednutém mikrotelefonu. Pomoci tlačítek V+ a V- možno měnit hlasitost hovoru v reproduktoru. Hlasitý příposlech ukončíme opětovným stlačením tlačítka nebo položením mikrotelefonu.

Externí příslušenství:

 • pobočné sluchátko 4FN 615 09.1
 • externí vyzváněč 4FE 606 11 resp. 12 (dle vyzváněcího napětí ústředny)

Technické parametry:

Napájecí napětí: 24 - 66 V DC
Napájecí proud: 15 - 100 mA
Vyzváněcí napětí: 24 - 90 V AC (vyzváněcí frekvence 21 - 54 Hz)
Impedance vyzváněče: > 2,0 kΩ při 25/50 Hz a 50 V AC
Doba FLASH: Programovatelná uživatelem na 100 ms nebo 200 ms
Způsob volby: Impulsní nebo DTMF - programovatelná uživatelem
DTMF volba podle ITU-T doporučení Q.23
Impulsní poměr při impulsní volbě 1,5:1
Doba prodlevy PAUSE: Programovatelná uživatelem na 1 s nebo 3 s
Pobočné sluchátko: Svorkovnice pro připojení pobočného sluchátka
Vedlejší zvonek: Svorkovnice pro připojení vedlejšího zvonku
Přípojné svorkovnice: Pro vodič s maximálním průřezem žíly 2,5 mm²
Kryt přístroje
Materiál: PBT, black/yellow
Stupeň mechanické odolnosti: IK 09/10 - podle EN 50102
Výška x šířka x hloubka: 245 x 225 x 129 mm
Hmotnost: 2500 g
Číselnice: kovová klávesnice s 20 tlačítky
Pracovní poloha: Montáž ve svislé poloze na stěnu
Mikrotelefon
Zajištění při položení: Západkami v krytu přístroje
Mikrotelefonní šňůra: mikrotelefonní šňůra chráněná kovovým pláštěm z ušlechtilé oceli
Sluchátko: Dynamická vložka
Mikrofonní vložka: Elektretový mikrofon
Prostředí
Stupeň krytí: IP 66 - podle EN60529
Pracovní teplota: -40°C až 60°C
Skladovací teplota: -40°C až 70°C
Dodatečné funkce
Vidlicový přepínač: magnetickým polem spínaný kontakt
Napájení: Z analogové telefonní linky - nevyžaduje dodatečné elektrické napájení
Optická signalizace: LED diodou, v režimu vyzvánění se rozsvěcuje a zhasíná podle časování vyzváněcího signálu
během hovoru trvale svítí
Hlasitost vyzváněče: 90 dB (A) ve vzdálenosti 1 m a Vac 50 V / 50 Hz (při nastavení max. hlasitosti)
Max. hlasitost je též závislá na zvoleném druhu melodie a napájecíchpodmínkách.
Uživatel programováním nastaví 3 stupně hlasitosti.
Vyzváněcí melodie: Melodie volitelná uživatelem z 5 typů melodií
Hlasitý příposlech: zabudovaným reproduktorem ovládaným tlačítkem z číselnice
Pob. sluchátko 4FN 615 09.1
Typ sluchátka: Dynamická vložka
Impedance: 140 Ω při frekv. 1 kHz

Průmyslový telefon s krytím IP65

4FP 153 27

Funkce přístroje:

 • Příjem vyzváněcího signálu s hlasitostí 85 dB
 • Impulsní a frekvenční volba
 • Automatický přechod z impulsní volby na frekvenční (PULSE/TONE)
 • Opakování naposledy volaného čísla
 • 4 parametry paměti – tlačítka A, B, C, P (max. 17 čísel)
 • 10 nepřímých pamětí
 • Možnost zvýšení hlasitosti hovoru ve sluchátku o 6 dB
 • FLASH – 100, 250, 600 ms
 • Pauza – 4 s

Rozměrový výkres: