PRŮMYSLOVÉ HOUKAČKY - ZVONKY

POPIS
Vedlejší zvonky k telefonnímu přístroji připojenému přes analogový port telefonní ústředny k vrátníku UDV se používá jako přídavná akustická signalizace (např. v jiné místnosti) vyzvonění účastníka/telefonu. Vedlejší zvonek 4FN 606 00 je možné použít i jako školní zvonek řízený školními spínacími hodinami pro oznamování přestávek.

Školní zvonek nebo vedlejší k telefonnímu přístroji

4FN 606 00

Vedlejší zvonky jsou určeny ke zlepšení slyšitelnosti vyzvánění telefonního přístroje. Používají se tam, kde je možné předpokládat horší slyšitelnost vyzvánění telefonního přístroje, jako např. ve vedlejších místnostech většího bytu, v příručních skladech, garáži apod., kde by nebylo účelné instalovat další (paralelní) telefonní přístroj. Vedlejší zvonky se připojují paralelně ke zvonku telefonního přístroje. Jsou určeny pro montáž v běžném vnitřním prostředí. Vedlejší zvonek je možné použít i jako školní zvonek řízený školními spínacími hodinami pro oznamování přestávek.

Technické parametry:

Napájecí napětí - vyzváněcí napětí: 75 V / 25 Hz
Citlivost zvonku k vyzváněcímu proudu: 6 mA při 25 Hz
Hlasitost: min. 70 dB
Elektrická pevnost: 500 V eff. 50 Hz
Izolační odpor mezi vinutím cívky a kostrou: > 100 MΩ
Teplota prostředí: -10°C až 40°C
Relativní vlhkost: 45 % až 80 %
Výška x šířka x hloubka: 117 x 118 x 51,5 mm
Min. provozní napětí: 25 V

Vedlejší zvonek k analogovému telefonnímu přístroji

4FN 606 31

Vedlejší zvonek se připojuje k telefonnímu přístroji na svorky „a“ a „b“ linky. Po přivedení vyzváněcího napětí 50V/50Hz resp. 50V/25Hz klasickou ab linkou z telefonní ústředny do standardního analogového felefonního přístroje se zvonek paralelně s telefonem uvede do činnosti. Na zvonku je nastavená určitá frekvence (tón) a hlasitost, které se dají regulovat trimry RP1 resp. RP2. Při nastavení frekvence a hlasitosti musí být zvonek pod napětím, tedy aktivní.

Technické parametry:

Vyzváněcí napětí: 50 V / 50 Hz resp. 50 V / 25 Hz
Hlasitost: min. 70 dB
Teplota prostředí: -5°C až 40°C
Výška x šířka x hloubka: 65 x 90 x 27 mm