PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY - RAK DEK/BES - PŘÍSLUŠENSTVÍ

POPIS

Připojení operačně paměťové jednotky RAK propojovacím kabelem přes USB port k PC, ve kterém je nainstalován software RAK, umožňuje rozšířené programování OPJ, tzn. vytvoření jednoduché databáze identifikátorů, definování jejich vlastností, nastavení doby sepnutí relé.

Již existující databázi identifikátorů uloženou v OPJ je možné přes tento propojovací kabel načíst do PC, databázi v software RAK aktualizovat (přidat nové identifikátory či smazat ztracené) a nahrát zpět do OPJ.

KABEL PRO PŘIPOJENÍ K PC

Kabel pro připojení OPJ (modul RAK DEK či DPS RAK DEK) k PC

obj.č.: 6725

USB kabel A na B pro připojení operačně-paměťové jednotky integrované v modulu RAK DEK nebo v DPS RAK DEK k PC o délce 2 m.