PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY - RAK DEK KARAT - MODULY

POPIS

Moduly RAK DEK v designu KARAT obsahují kromě dotykové plochy pro DEK/DALLAS klíče i autonomní operačně paměťovou jednotku. Jsou určené pro osazení do tlačítkových tabel KARAT a využívají se pro vytvoření jednoduchého přístupového systému pro jednosměrnou kontrolu vstupu do budovy bez možnosti záznamu událostí.

Programování identifikátorů (DALLAS čipů) je možné provést pomocí tlačítka osazeného přímo na desce OPJ. Tlačítka umožňují 2 základní operace - uložení identifikátorů do paměti OPJ RAK a vymazání uložené databáze. Takové programování je možné provést i přímo na místě montáže.

Rozšířené programování OPJ poskytuje software RAK, který umožňuje vytvoření jednoduché databáze, definování vlastností identifikátorů, vlastnosti zařízení, nastavení doby sepnutí relé, hledání identifikátoru a načítání identifikátorů z OPJ. Pro takové programování je nutné připojit OPJ k PC pomocí kabelu USB-PC. Systém RAK je po naprogramování OPJ schopen pracovat samostatně bez připojení k PC.

Technické parametry:

Programování:

Výstupy:

RAK DEK - Čtečka DALLAS (s OPJ) pro otevírání el. zámku

4FN 231 27.5/M

4FN 231 27.2/M

4FN 231 27.1/M

Kompletní modul RAK DEK bez zámku je určen do zvonkového tabla KARAT spolu s dalšími moduly tabla. Kromě dotykové plochy CZ-2-S se signalizační LED má integrovanou operačně-paměťovou jednotku, která obsahuje spínací relé pro otevírání el. zámku, kontakty pro připojení výstupního tlačítka a USB port pro připojení k PC.

KARAT DALLAS+Z - Čtečka (bez OPJ) pro otevírání el. zámku (se zámkem)

4FN 231 26.5/M

4FN 231 26.2/M

4FN 231 26.1/M

Kompletní modul RAK DEK se zámkem je určen do zvonkového tabla KARAT spolu s dalšími moduly tlačítkového tabla nebo samostatně do jednorámu a krabice/stříšky nad či pod omítku. Kromě dotykové plochy CZ-2-S se signalizační LED má integrovanou operačně-paměťovou jednotku, která obsahuje spínací relé pro otevírání el. zámku, kontakty pro připojení výstupního tlačítka a USB port pro připojení k PC.

Montážní rám 1B pro 1 modul

Rozměry: 126,5 x 126,5 mm
4FF 127 11.1 - antika měděná
4FF 127 11.2 - antika stříbrná
4FF 127 11.5 - nerez INOX

Krabice pod omítku 1B (pro 1 modul)

4FA 249 55
Rozměry: 102,5 x 105,5 x 54 mm
resp. 105,5 x 102,5 x 54 mm

Stříška pod omítku pro 1 rám

Rozměry: 130,7 x 126,6 mm
4FA 690 21.1 - antika měděná
4FA 690 21.2 - antika stříbrná
4FA 690 21.5 - černá

Stříška nad omítku pro 1 rám

Rozměry: 130,7 x 128,6 mm
4FF 692 51.1 - antika měděná
4FF 692 51.2 - antika stříbrná
4FF 692 51.5 - černá