PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY - RAK DEK KARAT

POPIS

Systém RAK DEK je autonomní systém pro jednostrannou kontrolu jedněch dveří (pouze jedna čtečka, např. vstup) bez záznamu informací o vstupu/výstupu.

Výhodou systému RAK DEK je jednoduchost a to, že je vše integrováno do modulu tabla KARAT, který obsahuje jak dotykovou plochu pro čtení DEK/DALLAS klíčů, tak i operačně paměťovou jednotku a relé pro ovládání el. zámku.

Základní funkcí systému je odblokování elektrického zámku pomocí Dotykového elektronického Klíče DEK/DALLAS, který je registrován v databázi operačně paměťové jednotky OPJ.

Systém RAK je po naprogramování schopen pracovat samostatně bez připojení k PC.

Po připojení k PC (přes USB) je možné prostřednictvím speciálního softwaru RAK registrování, aktualizace a mazání DALLAS klíčů v databázi.

KOMPONENTY