NEVÝBUŠNÉ TELEFONY DO PETROCHEMIE

POPIS
Telefonní přístroje 4FP 153 32-35 jsou určeny pro použití v těžkých pracovních podmínkách (vysoká vlhkost, hluk, prašnost, mechanické vlivy) v prostředí s možností výskytu výbušné plynné či prachové atmosféry podle specifikace:
II2G Ex em [Ib] IIC T6
II2D Ex t IIIC T80°C, IP66
IM2 Ex emb [Ib] I
Kryty telefonů jsou vyrobeny z materiálů, které zabraňují kumulaci elektrostatického náboje na povrchu přístroje. Vysoká úroveň hlasitosti vyzváněcího tónu a výrazná světelná signalizace zajišťují dostatečné upozornění i ve velmi hlučném prostředí.
Teplota prostředí: - 25°C až + 60°C.
Stupeň krytí: IP 66

Nevýbušný telefon do petrochemického průmyslu s krytím IP66

4FP 153 32/S a 4FP 153 34/S (s hlasitým příposlechem)

Funkce přístroje:

 • přepínání impulsní volby a frekvenční volby (PULSE/DTMF)
 • možnost přechodného přepnutí během hovoru
 • opakování naposledy volaného čísla REDIAL
 • 3 přímé paměti - tlačítka M1, M2, M3
 • volba melodie a hlasitosti vyzvánění
 • regulace hlasitosti hovoru ve sluchátku
 • FLASH - 100, 285 ms
 • Pauza - 1 nebo 3 s
 • Možnost omezení odchozích volání nebo uzamčení číselnice
 • Hlasitý příposlech (u typu 4FP 153 34/S): Přístroj umožňuje využit hlasitý příposlech hovoru pomoci zabudovaného reproduktoru. Příposlech zapneme stlačením tlačítka při zvednutém mikrotelefonu. Pomoci tlačítek V+ a V- možno měnit hlasitost hovoru v reproduktoru. Hlasitý příposlech ukončíme opětovným stlačením tlačítka nebo položením mikrotelefonu.

Externí příslušenství:

 • pobočné sluchátko 4FN 615 09.1
 • externí vyzváněč 4FE 606 11 resp. 12 (dle vyzváněcího napětí ústředny)

Technické parametry:

Napájecí napětí: 24 - 66 V DC
Napájecí proud: 15 - 100 mA
Vyzváněcí napětí: 24 - 90 V AC (vyzváněcí frekvence 21 - 54 Hz)
Impedance vyzváněče: > 2,0 kΩ při 25/50 Hz a 50 V AC
Doba FLASH: Programovatelná uživatelem na 100 ms nebo 200 ms
Způsob volby: Impulsní nebo DTMF - programovatelná uživatelem
DTMF volba podle ITU-T doporučení Q.23
Impulsní poměr při impulsní volbě 1,5:1
Doba prodlevy PAUSE: Programovatelná uživatelem na 1 s nebo 3 s
Pobočné sluchátko: Svorkovnice pro připojení pobočného sluchátka
Vedlejší zvonek: Svorkovnice pro připojení vedlejšího zvonku
Přípojné svorkovnice: Pro vodič s maximálním průřezem žíly 2,5 mm²
Kryt přístroje
Materiál: PA 66, black/red
Stupeň mechanické odolnosti: podle ČSN EN 60079-0
Výška x šířka x hloubka: 245 x 225 x 129 mm
Hmotnost: 3,4 kg
Číselnice: kovová klávesnice s 20 tlačítky
Pracovní poloha: Montáž ve svislé poloze na stěnu
Mikrotelefon
Zajištění při položení: Západkami v krytu přístroje
Mikrotelefonní šňůra: mikrotelefonní šňůra chráněná kovovým pláštěm z ušlechtilé oceli
Sluchátko: Dynamická vložka
Mikrofonní vložka: Elektretový mikrofon
Prostředí
Typ ochrany přístroje: II2G Ex emb[ib] IIC T6 Gb
II2D Ex t IIIC T80 oC, IP66 Db -40 °C ≤ Ta ≤ 60 °C
I M2 Ex emb[ib] I Mb -25 °C ≤ Ta ≤ 60 °C
Stupeň krytí: IP 66 - podle EN60529
Skladovací teplota: -40°C až 70°C
Dodatečné funkce
Vidlicový přepínač: magnetickým polem spínaný kontakt
Napájení: Z analogové telefonní linky - nevyžaduje dodatečné elektrické napájení
Optická signalizace: LED diodou, v režimu vyzvánění se rozsvěcuje a zhasíná podle časování vyzváněcího signálu
během hovoru trvale svítí
Hlasitost vyzváněče: 90 dB (A) ve vzdálenosti 1 m a Vac 50 V / 50 Hz (při nastavení max. hlasitosti)
Max. hlasitost je též závislá na zvoleném druhu melodie a napájecích podmínkách.
Uživatel programováním nastaví 3 stupně hlasitosti.
Vyzváněcí melodie: Melodie volitelná uživatelem z 5 typů melodií
Hlasitý příposlech: zabudovaným reproduktorem ovládaným tlačítkem z číselnice
Pob. sluchátko 4FN 615 09.1
Typ sluchátka: Dynamická vložka
Impedance: 140 Ω při frekv. 1 kHz

Nevýbušný UB telefon s krytím IP66

4FP 153 33/S a 4FP 153 35/S (s hlasitým příposlechem)

ÚB telefony jsou určeny k provozu pouze ve spolupráci s telefonní ústřednou typu „ÚSTŘEDNÍ BATERIE“ a v telefonní síti pracuje zprostředkovaně! Základní funkcí je zprostředkované tiché duplexní hovorové spojení mezi dvěma účastníky. Spojení z účastnické stanice se uskuteční tak, že účastník vyzdvihne mikrotelefon (rozsvítí se LED), počká na přihlášení ústředny, kterou požádá o zprostředkování spojení.

Funkce přístroje:

 • UB telefonní přístroj
 • Příjem hovoru: Při příchozím volání telefon vyzvání a současně bliká LED dioda. Po zdvihnutí sluchátka se uskuteční hovor.
 • Odchozí hovor: Tento typ přístroje je bez číselnice (bez možnosti volby účastníka). Po zdvidnutí sluchátka se uzavře telefonní okruh. Způsob navázání spojení je závislý na telefonní ústředně, ke které je telefonní přístroj připojen.
 • Hlasitý příposlech (u typu 4FP 153 35/S): Přístroj umožňuje využit hlasitý příposlech hovoru pomoci zabudovaného reproduktoru. Příposlech zapneme stlačením tlačítka při zvednutém mikrotelefonu. Pomoci tlačítek V+ a V- možno měnit hlasitost hovoru v reproduktoru. Hlasitý příposlech ukončíme opětovným stlačením tlačítka nebo položením mikrotelefonu.

Technické parametry:

Stejné jako u 4FP 153 32,34/S.