DDZ - AUDIO 4+N - VRÁTNÍKY/TABLA - EV05

POPIS

Vrátník EV05 je jednoduchou kompaktní komunikační jednotkou klasického vícevodičového domácího dorozumívacího audisystému 4+N bez jmenovek a vyzváněcích tlačítek. Kryt a montážní krabice jsou plastové.

Vrátník spolupracuje s domácími telefony 4+N s bzučákovým nebo elektronickým vyzváněním (nikoli dohromady).

Zvonková tlačítka s jmenovkou jsou samostatná a lze je k vrátníku doplnit v potřebném počtu. Zdroje napájení jsou stejné jako u jiných vrátníků 4+N tedy dle typu domácích telefonů (bzučákový nebo elektronický) a požadavku na interkom či vedlejší vchod/vrátník.

EV05 - Vrátník bez vyzváněcích tlačítek

Je samostatným vrátníkem resp. komunikační jednotkou, která zabezpečuje pouze komunikaci příchozího s obyvatelem/domácím telefonem po vyzvonění externím zvonkovým tlačítkem. Je určen pro montáž na kovový panel s výřezem pro zadní kryt, nebo pod omítku do plastové montážní krabice, která není jeho součástí (nutno objednat samostatně, stejně jako zvonová tlačítka v potřebném množství).

4FP 111 05

Krabice pod omítku

Používá se při montáži pod omítku.

4FA 249 01

Zvonková tlačítka

4FK 461 02.10

4FK 461 02.16