DDZ - AUDIO 4+N - DOMÁCÍ TELEFONY - NÁHRADY

NÁHRADY STARÝCH TELEFONŮ

DT s bzučákovým vyzváněním

4FP 110 36.101

4FP 110 36.05

4FP 110 51.201

4FP 110 51.216

4FP 110 18

4FP 110 19

4FP 110 20

4FP 110 23

4FP 110 26

4FP 110 27

4FP 110 28

Osazené tlačítkem se symbolem klíče pro otevírání elektrického zámku, případně i tlačítky na vyzvonění protistanic. Akustická signalizace příchozího volání je realizována bzučákem. Musíte tedy použít opět DT s bzučákovým vyzváněním, neboť tyto nepotřebují, aby zdroj disponoval generátorem vyzváněcího signálu, jako tomu je u DT s elektronickým vyzváněním, neboť vyzvánění zde obstará bzučák, který je napájen obyčejnou střídavinou (8-12 V AC).
Všechny výše uvedené typy můžete nahradit současnými typy:

DT85
4FP 210 36

DT93
4FP 210 51

ELEGANT
4FP 211 01

ESO
4FP 211 21

Aktuální bzučákové telefony jsou schopny komunikace pouze s dveřním vrátníkem a jsou samozřejmě vybaveny tlačítkem na otevírání el. zámku. Počet vodičů k DT s bzučákovým vyzváněním bez komunikace mezi telefony navzájem je 5 (systém 4+N, kde n je počet telefonů)! Máte-li externí zvonky (mimo DT), tj. nezvoní telefon, ale zvonek mimo něj, pak v telefonu máte zapojeny pouze 4 vodiče (nezapojena svorka č.4, která zabezpečuje vyzvánění bzučákem).

DT s elektronickým vyzváněním (starší provedení)

4FP 110 37/38

4FP 110 39

4FP 110 52

4FP 110 53

4FP 110 54

4FP 110 55

Osazené tlačítkem se symbolem klíče pro otevírání elektrického zámku a jedním až 8-mi tlačítky pro volbu protistanice. Akustická signalizace příchozího volání je realizována vyzváněcím signálem ze síťového zdroje.
Všechny výše uvedené typy telefonů s elektronickým vyzváněním můžete nahradit současnými typy:

DT85
4FP 210 37

DT93
4FP 210 52-55

ELEGANT
4FP 211 02

ESO
4FP 211 22

DT 4FP 110 56, 57

Tato řada bohužel nemá kompatibilní náhradu komponent a je třeba vyměnit všechny komponenty systému.