DDZ - AUDIO 4+N - DOMÁCÍ TELEFONY

POPIS

Domácí telefon DT85 se používá v klasickém vícevodičovém audiosystému, což znamená, že na připojení např. 10 DT k vrátníku/tablu je zapo-třebí 4+10 = 14 vodičů (4 vod. společné pro všechny DT a další vodiče pro každý DT zvlášť).

DT85 má jako mikrofon elektretový měnič a na straně sluchátka reproduktor. Funkčně plně odpovídají domácím telefonům starších designů DT93 a novým ELEGANT i ESO a mohou se s nimi společně zapojovat do audiosystémů s ohledem na způsob vyzvánění (bzučákem nebo elektrickým). Akustická signalizace příchozího volání je realizována u bzučákového 4FP 210 36 bzučákem a u elektronického 4FP 210 37 prostřednictvím reproduktoru ve sluchátku.

DT85 s elektronickým vyzváněním umožňuje interní komunikaci mezi domácími telefony (interkom) nebo komunikaci s hlavním a vedlejším vchodem (2 vchody) včetně odlišného vyzvánění, které zabezpečuje speciální síťový zdroj se dvěma vyzváněcími signály. Oproti DT s bzučákovým vyzváněním je navíc vybaven tlačítkem pro volbu protistanice. Všechny mají tlačítko se symbolem klíče pro otevírání elektrického zámku.

UPOZORNĚNÍ:

DT 4FP 210 36 (s bzučákem) je možno zapojit do systému, ve kterém je použit síťový napáječ 4FP 672 54, případně dřívější 4FP 672 38 či 4FP 672 17.

DT 4FP 211 37 (bez bzučáku) je možno zapojit do systému, ve kterém jsou použity síťové napáječe 4FP 672 55 (případně dřívější 4FP 672 39 či 4FP 672 18), pro dva vchody či interkom je použit 4FP 672 56 (případně dřívější 4FP 672 41 či 4FP 672 19).

DT85 s bzučákovým vyzváněním

Je vyhotoven s tlačítkem se symbolem klíče pro otevírání elektrického zámku, druhé tlačítko je nefunkční. Akustická signalizace příchozího volání je realizována bzučákem. Funkčně odpovídá dřívějším typům DT93 4FP 110 51 (4FP 210 51), 4FP 110 26 a 4FP 110 19 i novým ELEGANT 4FP 211 01 a ESO 4FP 211 21. Domácí telefon 4FP 210 36 (s bzučákem) je možné zapojit do systému, ve kterém je použit síťový napáječ 4 FP 672 54, případně dřívější 4FP 672 38 či 4FP 672 17.

4FP 210 36.101

4FP 210 36.05

DT85 s elektronickým vyzváněním

Jsou vyhotoveny s jedním tlačítkem pro volbu protistanice a s tlačítkem se symbolem klíče pro otevírání elektrického zámku. Akustická signalizace příchozího volání je realizována u 4FP 210 37 prostřednictvím reproduktoru ve sluchátku; použité akustické měniče jsou elektretový mikrofon a jako sluchátko reproduktor. Funkčně odpovídá dřívějšímu typu DT93 4FP 110 52 (4FP 210 52) a novým ELEGANT 4FP 211 02 a ESO 4FP 211 22. Domácí telefon 4FP 210 37 (bez bzučáku) je možné zapojit do systému, ve kterém jsou použity síťové napáječe 4FP 672 55 (případně dřívější 4FP 672 39 či 4FP 672 18) a pro 2 vchody či interkom mezi DT zdroj se dvěma vyzváněcími signály 4FP 672 56 (případně dřívější 4FP 672 41 či 4FP 672 19).

4FP 210 37.101

4FP 210 37.05