DDZ - ELEKTRICKÉ ZÁMKY

POPIS

Elektrické zámky/závory EZ resp. dveřní otvírače se používají v domovních dorozumívacích a přístupových systémech k otevírání domovních dveří ze vzdáleného místa, např. ze stanoviště vrátníka, bytu, kanceláře atd.

Uvolnění západky zámku může být provedeno tlačítkem domácího telefonu, příchozím z číselnice či čtečky čipů nebo zvlášť k tomu určeným tlačítkem.

Typ EZ závisí na druhu napájení, velikosti čelní lišty a dalších funkcích. Montuje se do zárubně nebo na zakotvenou část dvoukřídlých dveří a upevňuje se pomocí šroubů. K montážnímu místu je zapotřebí přivést dvoužilový přívodní kabel, který se při montáži zapojí k připojovacím svorkám EZ.

V případech delšího vedení, když odpor smyčky vodičů převyšuje 4 ohmy, což způsobuje nespolehlivou činnost EZ, doporučujeme použít spínací modul 4FK 176 66.

ELEKTRICKÉ ZÁMKY

Elektomechanické zámky/závory

El. zámek/závora s krátkou lištou (/K)

El. zámek/závora s dlouhou lištou

Standardní střídavé EZ

Typ Popis Rozměry (mm) Napětí Proud
4FN 877 01 standardní střídavý bez aretace 24 x 100 x 61 6 - 8 V 0,6 - 0,8 A
4FN 877 02 standardní střídavý a aretací (mechanickým odblokováním) 24 x 100 x 61 6 - 8 V 0,6 - 0,8 A
4FN 877 03 standardní střídavý bez aretace 24 x 250 x 31 6 - 8 V 0,6 - 0,8 A
4FN 877 11 standardní střídavý s nastavitelnou výškou západky 24 x 250 x 31 6 - 8 V 0,6 - 0,8 A
4FN 877 12 standardní střídavý s nastavitelnou výškou západky
a momentovým kolíkem
24 x 250 x 31 6 - 8 V 0,6 - 0,8 A
4FN 877 13 standardní střídavý s nastavitelnou výškou západky
a mechanickým odblokováním
24 x 250 x 31 6 - 8 V 0,6 - 0,8 A
4FN 877 14 standardní střídavý s nastavitelnou výškou západky,
momentovým kolíkem a mechanickým odblokováním
24 x 250 x 31 6 - 8 V 0,6 - 0,8 A

Univerzální EZ (AC/DC)

Typ Popis Rozměry Napětí Proud
(mm) AC DC
4FN 877 15/K standardardní univerzální bez aretace 20 x 100 x 31 8-12 V 350-400 mA 560-600 mA
4FN 877 15 20 x 250 x 31
4FN 877 16/K standardardní univerzální
s aretací (mechanickým odblokováním)
20 x 100 x 31 8-12 V 350-400 mA 560-600 mA
4FN 877 16 20 x 250 x 31

Stejnosměrné EZ se zvukovou signalizací

Typ Popis Rozměry (mm) Napětí Proud
4FN 877 17/K stejnosměrný se signalizací bez aretace 20 x 100 x 31 10-12 V max.230 mA
4FN 877 17 20 x 250 x 31
4FN 877 18/K stejnosměrný se signalizací
a mechanickým odblokováním
20 x 100 x 31 10-12 V max.230 mA
4FN 877 18 20 x 250 x 31

Stejnosměrné inverzní EZ (pod napětím zavřené)

Typ Popis Rozměry (mm) Napětí Proud
4FN 877 19/K stejnosměrný inverzní bez aretace 20 x 100 x 31 12 V max.170 mA
4FN 877 19 20 x 250 x 31
4FN 877 20/K stejnosměrný inverzní
s mechanickým odblokováním
20 x 100 x 31 12 V max.170 mA
4FN 877 20 20 x 250 x 31

Spínací modul el. zámku 4FK 176 66

Spínací modul EZ je doplňkové příslušenství k vrátníku/tlačítkovému tablu pro případ dlouhého vedení, kdy odpor smyčky spojovacích vodičů je větší než 4 Ohmy, což způsobuje nespolehlivou činnost elektrického zámku.