DDZ - 2-BUS - SÍŤOVÉ ZDROJE

POPIS

Síťové zdroje SN BUS se používají v moderním dvouvodičovém audiosystému a BUS videosystému pro napájení vrátníku resp. tlačítkového tabla a domácích telefonů stabilizovaným stejnosměrným napětím 24 V a pro napájení elektrického zámku/dveřního otevírače.

Typ SN závisí vzhledem k výkonu na počtu modulů tlačítkového tabla a zejména počtu domácích telefonů. Pro BUS systém s TouchScreen videotelefony se používá impulzní zdroj 4FP 675 01, který kromě 24 V DC pro videovrátník disponuje i 12 V DC pro tento typ videotelefonů. Existují typy SN pro střídavé el. zámky a typy pro stejnosměrné (12 V).

Pokud je v systému také čtečka čipů (Dallas či RFID), nelze ji napájet ze stejných svorek jako el. zámek. V takovém případě je zdrojem BUS systému napájena buď čtečka, nebo el. zámek a druhé zařízení napájeno samostatným zdrojem.

SN 2-BUS pro střídavé el. zámky/dveřní otvírače

4FP 672 57

Výstupní napětí: 24 V DC / 250 mA (stabilizované)
9 V AC / 700 mA (pro stř. EZ)
Počet DT: 50 při přímé volbě a 100 při kódové volbě účastníka
Hmotnost: 580 ± 20 g
Rozměry (mm): 70 x 99 x 67,5
Provozní teplota (při relativní vlhkosti vzduchu 80 %): -5 °C - +40 °C
Napájecí napětí: 230V/50Hz
Proud bez zátěže: 30 - 60 mA

SN 2-BUS/BUS VIDEO pro stejnosm. i stř. el. zámky/dveřní otvírače

4FP 672 49

Výstupní napětí: 24 V DC / 500 mA (stabilizované)
9 V AC / 1 A pro stř. EZ
12 V DC / 500 mA (nestab.) pro ss. EZ
Počet audio DT: do 120 při přímé volbě
Počet video DT: dle spotřeby použitých videotelefonů
Hmotnost: 1020 ± 20 g
Rozměry (mm): 153 x 107 x 62
Provozní teplota (při relativní vlhkosti vzduchu 80 %): -5 °C - +40 °C
Napájecí napětí: 230V/50Hz
Proud bez zátěže: 25 - 80 mA

Impulzní zdroj pro BUS videosystém s Touchscreen videotelefony

4FP 675 01

Výstupní napětí: 24 V DC / 600 mA (stabilizované)
12 V DC / 1,2 A pro Touchscreen DVT nebo ss. EZ
Počet audio DT: do 120 při přímé volbě
Počet video DT: max. 4 ks DVT 4FP 211 46 (nikoli současně s DC el. zámkem!)
Hmotnost: 190 ± 10 g
Rozměry (mm): 70 x 99 x 67,5
Provozní teplota (při relativní vlhkosti vzduchu 80 %): -5 °C - +40 °C
Napájecí napětí: 230V/50Hz (25 VA)
Proud bez zátěže: 25 - 80 mA

Dřívější SN BUS VIDEO (dnes již nevyráběné)

4FP 672 58

Výstupní napětí: 18 V DC / 600 mA (stabilizované) pro videotelefony
24 V DC / 500 mA (stabilizované) pro vrátník
Počet audio DT: do 120 při přímé volbě
Počet video DT: dle spotřeby použitých videotelefonů
Hmotnost: 1020 ± 20 g
Rozměry (mm): 153 x 107 x 62
Provozní teplota (při relativní vlhkosti vzduchu 80 %): -5 °C - +40 °C
Napájecí napětí: 230V/50Hz
Proud bez zátěže: 25 - 80 mA

4FP 672 59

Výstupní napětí: 18 V DC / 600 mA (stabilizované)
9 V AC / 800 mA pro stř. EZ
12 V DC / 800 mA (nestab.) pro ss. EZ
Počet audio DT: do 120 při přímé volbě
Počet video DT: dle spotřeby použitých videotelefonů
Hmotnost: 1020 ± 20 g
Rozměry (mm): 153 x 107 x 62
Provozní teplota (při relativní vlhkosti vzduchu 80 %): -5 °C - +40 °C
Napájecí napětí: 230V/50Hz
Proud bez zátěže: 25 - 80 mA