DDZ - AUDIO 2-BUS - SADA

POPIS

Sada domovního dorozumívacího audiosysté-mu 2-BUS je komunikační zařízení, které umožňuje vyzvonění domácího telefonu z vrátníku a násled-nou komunikaci mezi vrátníkem u vchodu či bran-ky a domácím telefonem a ovládání elektrického zámku resp. dveřního otvírače na vchodových dveřích či brance.

Dodává se jako samostatný funkční celek, sklá-dající se z vrátníku KARAT, domácího telefonu a síťového zdroje.

Modul vrátníku KARAT je v povrchové úpravě nerez INOX a provedené pod omítku bez stříšky, tj. s litinovým rámem v černé barvě a plastovou krabicí pod omítku.

K vrátníku lze doobjednat:

Sada může být doplněna o střídavý elektrický zámek a další hlavní domácí telefon (vyzváněný druhým vyzváněcím tlačítkem), případně třemi vedlejšími telefony ve stejném bytě/kanceláři vyzváněné současně s hlavním telefonem.

Možnost interní komunikace mezi DT je mezi všemi zapojenými telefony po volbě interkomového čísla na číselnici telefonu.

Oproti sadě 4+N je zde navíc možnost připojit:

Audiosada KARAT 2-BUS pro 1 účastníka
(interkom po doplnění o 2. DT)

4FY 110 27.5

Obsahuje:

Lze doplnit o:


Počet vodičů EV-DT: 2

Domácí telefon 4FP 211 03 je vybaven tlačítkem se symbolem klíče pro otevírání elektrického zámku respektive dveřního otvírače a šesti numerickými tlačítky pro volbu interkomového čísla.


Vrátník KARAT 2-BUS je vybaven jednou jmenovkou, tlačítkem pro podsvit jmenovky a dvěma vyzváněcími tlačítky, které můžete v případě jednoho účastníka naprogramovat tak, aby obě vyzváněla na stejný domácí telefon. V případě 2 telefonů bude každý vyzvánět z příslušného vyzváněcího tlačítka. Jmenovka zůstane v tomto případě dělená pro uvedení jména účastníka.


Síťový zdroj 4FP 672 57 je zdrojem výstupního napětí 9 V AC / 700 mA (pro el. zámek) a 24 V DC / 250 mA (pro audiosystém). Montujte se do elektrorozvodné skříně ve vertikální poloze na DIN lištu (velikost 4DIN).