O NÁS

Na jaře roku 1960 se ve Stropkovském závodě TESLA poprvé rozběhla výroba součástek telekomunikační a signalizační techniky. Nosným programem se staly telefonní přístroje, k nimž se později přidala domácí dorozumívací zařízení.

TESLA STROPKOV, a.s. je nepochybně společností s dlouholetou tradicí a široce diverzifikovanou výrobou s rozsáhlou a vyspělou technologickou základnou. Zaručuje kompletní výrobní cyklus.

Dnes je činnost podniku zaměřená na telekomunikační techniku, domácí dorozumívací audio a video systémy, výrobky elektroinstalačního charakteru, elektroakustické přístroje, zámky a kování, registrační pokladny, konstrukční prvky pro elektrotechnický a automobilový průmysl atd.

Do budoucnosti je cílem společnosti optimalizace a rozšiřování spolupráce v oblasti zákazníckých produktů, design nových výrobků, přizpůsobení technologie požadavkům zákazníků a rozvoj projektů pro zahraniční zákazníky v různých oblastech, které znamenají pro podnik další rozvoj a prosperitu.

Za období 50 let prošla společnost rozsáhlými změnami. Největší pokrok zaznamenala v oblasti výzkumu, vývoje a výrobních technologiích velkosériové výroby, jejíž úroveň je dnes srovnatelná s evropským standardem. Pokrok v kvalitě byl dosažen především díky zavedení automatizovaného systému řízení a později certifikovaného systému řízení managementu kvality.

Současné postavení akciové společnosti a její vývoj neprobíhal sám od sebe. Za dosavadní úspěchy v produkci výrobního sortimentu patří poděkování nejen pracovnímu kolektivu společnosti, ale i obchodním partnerům, zákazníkům a kooperujícím organizacím za dlouholetou vzájemnou spolupráci.

Historie společnosti:

Velikost společnosti:

Naše kompetence:

Naše strategie:

Výzkum a vývoj:

Technologie:

Plast

Kov

Elektronika

Měřící, zkušební a testovací zařízení pro celý cyklus výroby.

3D měřící systém

Nástrojárna

Návrh a výroba:

Certifikáty (RWTÜV Essen):

Naši zákazníci:

Tesla Stropkov - Čechy, a.s.

Jsme obchodní společností zastupující a chránící zájmy tradičního slovenského výrobce TESLA STROPKOV, a.s. na českém trhu. Akciová společnost byla založena v roce 1993 krátce po rozdělení Československa se základním posláním, kterým bylo, je a i do budoucnosti zůstává naplňování požadavků odběratelů výrobků mateřské firmy v České republice. Hlavním předmětem činnosti je komplexní zabezpečení prodeje výrobků TESLA STROPKOV na českém trhu. Nezbytným předpokladem úspěšného prodeje je vedle udržování obchodních vztahů a pružné distribuce zboží po celé ČR i servisní a poradenská činnost a v neposlední řadě optimalizace skladových zásob, tak aby pokud možno vždy mohlo být naplněno základní motto firmy „Spokojenost zákazníka = kvalitně a včas“. Naší hlavní filozofií je učinit vždy vše pro to, aby náš současný zákazník zůstal naším zákazníkem i v budoucnu a aby svojí spokojeností s našimi službami přispíval k šíření dobrého jména TESLA STROPKOV. Kvalita poskytovaných služeb je každoročně prověřována certifikačními audity společnosti TÜV NORD CERT GmbH podle normy ISO 9001:2015.

Úřední deska společnosti