Telefonní přístroj zkušební 4 FP 122 69

Slouží ke zkoušení telefonních linek na automatických telefonních ústřednách pracujících v impulsním a frekvenčním režimu volby. Obsahuje též vnitřní zdroj střídavého napětí, který rozšiřuje jeho možnosti testování telefonní linky. Tvar mikrotelefonu odpovídá potřebám jeho užití a díly jsou vyrobeny z materiálu odolného vůči mechanickému poškození. V horní části přístroje je umístěn kovový držák, který slouží pro upevnění na stojan nebo na opasek servisního technika. Přístroj je uložen v koženém pouzdře, které je součástí příslušenství.

 

 

Funkční vlastnosti telefonní části umožňují :

 • impulsně-frekvenční volbu, resp. smíšenou volbu
 • dočasnou nebo trvalou změnu způsobu volby
 • kalibrované mezičíslicové mezery
 • světelnou signalizaci a vizuální kontrolu zapnutí přístroje

 

Zkušební telefon umožňuje:

 • akustické monitorování provozu na telefonní lince
 • optickou kontrolu polarity účastnického vedené
 • optickou a akustickou kontrolu přítomnosti tarifikačních impulsů 16 kHz
 • optickou a akustickou kontrolu vodivosti vedení max. do 27kOhm
 • testování telefonního vedení nízkofrekvenčním signálem (900 Hz)

 

 

 

Základní části přístroje:

 • přepínač volby PULSE/TONE
 • tlačítko pro kalibrování přerušené linky
 • tlačítko volby účastnického čísla
 • tlačítko polarity linky
 • tlačítko pro opakování volby a vkládání mezisériové mezery
 • LED dioda signalizující polaritu linky:
  - +a -b = zelená
  - -a +b = červená
 • LED dioda signalizující :
  - zapnutí telefonu
  - zapnutí generátoru
  - kontrola vodivosti
 • přepínač funkcí 1
  - ON zapnutí telefonu
  - OFF vypnutí telefonu, vyzvánění
  - MON monitor.linky
 • přepínač funkcí 2
  - CONT kontrola vodivosti
  - TONE gener. nf. signálu
  - TALK hovorový stav
 • přívodní šňůra s měřícími hroty
 • konektor JACK 6/4
 • držák a kožené pouzdro

 

zadní strana s držákem
kožené pouzdro

 

 

  Technické parametry:

 • vysílací vztažné tlumení: 0 až +/- 5 dB
 • přijímací vztažné tlumení: 0 až +/- 5 dB
 • vztažné tlumení místní vazby: 7 až +17 dB
 • jednosměrný odpor: menší jak 320 Ohm při 25 mA
 • vstupní hovorová impedance: 600 Ohm +/- 20%
 • impulsní režim:
  - frekvence impulsů volby 10 Hz +/- 0,5 Hz
  - impulsní poměr 1,5 +/- 0,1:1
  - mezičíslicová mezera více než 800 ms
  - mezisériová mezera více než 3 s
 • frekvenční režim:
  - frekvence podle CCITT
  - úroveň signálu řádek 8 +/- 2 dB
  - úroveň signálu sloupec 6 +/- 2 dB
 • kalibrované přerušení linky: FLASH 100 ms
 • citlivost detektoru tarifních impulsů: 16 kHz min. 43,6 mV
 • impedance ve stavu odposlechu při 1000 Hz: min. 4200 Ohm
 • zvýšená odolnost přepěťové ochrany vstupu přístroje: do 200 V / 60 mA 

Technické parametry vnitřního zdroje střídavého signálu:

 • vstupní napětí naprázdno: (4+1) Vef
 • frekvence výstupního signálu: (900+150) Hz
 • napájení zdroje: 9 V (baterie umístěná uvnitř přístroje)

Tesla Stropkov - Čechy a.s. 2010