Důlní telefonní přístroje

 

Automatický telefonní přístroj 4FP 153 42 je určen do těžkých průmyslových provozů v podzemních částech i povrchových instalacích dolů, kde je pravděpodobnost vzniku ohrožení metanem nebo hořlavým prachem (např. uhelným, kamenným a pod.).

 

Tento analogový ATP může spolupracovat s libovolnou telefonní ústřednou veřejné telekomunikační sítě nebo pobočkovou ústřednou s analogovým výstupem. Kromě základní funkce jíž je duplexní hovorové spojení mezi dvěma účastníky pomocí mikrotelefonního sluchátka, přístroj umožňuje hlasité spojení s dispečerskou ústřednou t.j. tzv. ligyfonní provoz.

 

Pro možnost příposlechu je přístroj vybaven přídavným sluchátkem.

 

Kryty přístroje jsou vyrobeny ze zinkové slitiny a celek je řešen jako nevýbušný pevný závěr zajišťující ochranu krytím. Povrch přístroje je upraven práškovou barvou. Elektrické obvody mikrotelefonu, pobočného sluchátka a tlačítkové číselnice jsou jiskrově bezpečnými obvody.

 

Nevýbušný autligifonní přístroj Nevýbušný automatický přístroj  
důlní telefonní přístroj Certifikát ATEX
Certifikát ATEX

Certificate ATEX
Certificate ATEX

 

Základní techické parametry:

Požití: Hlubinné doly SNM2, Zóna 1 a 2
Pracovní prostředí: IM2 Ex d [ib] I, resp. IM2 Ex d I pro 4FP 153 46
Stupeň ochrany: IP 54
Napájení: z telefonní ústředny 60 nebo 48V, 60mA ss.
Ochrana před nebezpečným dotykem: zdroj zařízení odpovídá požadavkům na obvody PELV ve smyslu ČSN EN 60950-1 jako oznamovací zařízení s napětím mezi vodiči v izolované soustavě do 85V ss.
Vysílací vztažné tlumení: 0 až + 5 dB
Přijímací vztažné tlumení: 0 až - 5 dB
(možnost regulace hlasitosti uživatelem)
Vztažné tlumení místní vazby: + 7 až + 17 dB
Akustucká stabilita: stabilní při zátěží 60 V, 2x500 Ώ
Odpor při ss. proudu 25 mA: do 320 Ω
Vstupní impedance: 600 Ohm ± 20 %, při 1 000Hz
Izolační odpor: 100 MΩ při 30 % a 3 MΩ při 90 % vlhkosti
Úroveň hlasitosti zvonku: min. 70 dB na vzdálenost 1 m
Hlasitost návěstí ligifonu: min. 70 dB
Teplota prostředí ligifonu: -20ºC až +40ºC
Relativní vlkost pracovního přostředí: 30 až 90%
Rozměry 393x325x220 mm (v x š x h)
Hmotnost: 17 kg
Volba čísel: impulzní, DTMF, tlačítkovou číselnicí s tlačítky
z ušlechtilé oceli
Parametry volby: 3 přímé paměti
opakování naposledy voleného čísla
Vyzvánění: jednomiskový zvonek, hlasitost 70 dB
ligifonní hláska hlasitost min. 70 dB
Optická signalizace: dioda LED
   

 

Typ Název tl. číselnice tl. zpět. dotazu tl. výzvy optická signalizace přídavné sluchátko regulace hlasitosti hovoru program-
ování paměti
4FP 153 42 autligifonní přístroj X   X X X X X
4FP 153 52 autligifonní přístroj X   X X X   X
  Autligifonní přístroj 4 FP 153 42,52 je automatický telefonní přístroj kombinovaný s hlasitou stanicí dispečerské ligyfonní ústředny. Navázání spojení se uskuteční tak, že účastník vyvěsí mikrotelefon z háku vybavovací páky a číselnicí volí číslo žádaného účastníka. Při zdvihnutém mikrotelefonu v průzoru svítí dioda LED, čímž dává účastníkovi na vědomí, že je napájen ze sítě. Při volbě číselnicí, LED dioda zhasne. Spojení se zruší opětovným zavěšením mikrotelefonu na hák vybavovací páky.
Výzvu k uskutečnění hovoru signalizuje zvonění. Hovorové spojení se uskuteční po zdvihnutí mikrotelefonu z háku vybavovací páky.
Ligyfonní provoz – hlasité spojení s dispečerskou ústřednou.
Výzva k hovoru z účastnické stanice se uskuteční tak, že účastník stlačí návěšťové tlačítko ligyfonu, které je na pravé dolní straně přístroje v ligyfonní části. Po navázání spojení se přihlásí dispečerská ústředna, která potom ovládá směr hovoru a po ukončení hovoru spojení zruší. Výzva ke spojení z ústředny na účastnickou stanici je signalizována buď tónem generátoru z ústředny, nebo přímo hlasem dispečera. Odchozí hovor je signalizován svícením LED diody. V této chvíli dispečer poslouchá. V obou případech hlasitého provozu účastník vede hovor bez zdvižení mikrotelefonu. Mikrofon zavěšeného mikrotelefonu slouží jen ke kompenzaci vysokých tónů, které
zvukovod reproduktoru ligyfonu při hovoru od účastníka k dispečerovi potlačuje.
Přístroje 4 FP 153 42 a 4 FP 153 52 se od sebe liší výstavbou tlačítkové číselnice, kde u 4 FP 153 52 nejsou osazeny tlačítka V+,V-,PG (funkční vlastnosti těchto tlačítek jsou popsané v čl. programování parametrů).
 
Typ Název tl. číselnice tl. zpět. dotazu tl. výzvy optická signalizace přídavné sluchátko regulace hlasitosti hovoru program-
ování paměti
4FP 153 43 automatický přístroj X     X X X X
4FP 153 53 automatický přístroj X     X X   X
  Telefonní přístroj typ 4 FP 153 43, 53 je automatický telefonní přístroj určený pro použití v telefonní síti se spojením s automatickou veřejnou nebo pobočkovou ústřednou. Základní funkcí je tiché duplexní hovorové spojení mezi dvěma účastníky. Obsluha přístroje je shodná s 4 FP 153 42, 52 (mimo ligyfonního provozu). Přístroj je vybaven diodovým klíčem umožňujícím dispečerovi dálkově prověřit funkci telefonního přístroje při vyvěšeném mikrotelefonu změnou polarity napájení.
Přístroje 4 FP 153 43 a 4 FP 153 53 se od sebe liší výstavbou tlačítkové číselnice, kde u 4 FP 153 53 nejsou osazeny tlačítka V+,V-,PG (funkční vlastnosti těchto tlačítek jsou popsané v čl. programování  parametrů).
 
Typ Název tl. číselnice tl. zpět. dotazu tl. výzvy optická signalizace přídavné sluchátko regulace hlasitosti hovoru program-
ování paměti
4FP 153 44 automatický přístroj X X   X X X X
4FP 153 54 automatický přístroj X X   X X   X
  Telefonní přístroj s tlačítkem zpětného dotazu typ 4 FP 153 44, 54 je automatický telefonní přístroj 4 FP 153 43, 53 doplněný o zemnící tlačítko zpětného dotazu ZT. Přístroj je vybaven diodovým klíčem umožňujícím dispečerovi dálkově prověřit funkci telefonního přístroje při vyvěšení mikrotelefonu změnou polarity napájení.
Přístroje 4 FP 153 44 a 4 FP 153 54 se od sebe liší výstavbou tlačítkové číselnice, kde u 4 FP 153 54 nejsou osazeny tlačítka V+,V-,PG (funkční vlastnosti těchto tlačítek jsou popsané v čl. programování parametrů).
 
Typ Název tl. číselnice tl. zpět. dotazu tl. výzvy optická signalizace přídavné sluchátko regulace hlasitosti hovoru program-
ování paměti
4FP 153 45 UB přístroj       X X    
  ÚB telefony jsou určeny k provozu pouze ve spolupráci s telefonní ústřednou typu „ÚSTREDNÁ BATÉRIA“ a v telefonní síti pracuje zprostředkovaně! Základní funkcí je zprostředkované tiché duplexní hovorové spojení mezi dvěma účastníky. Spojení z účastnické stanice se uskuteční tak, že účastník vyzdvihne mikrotelefon (rozsvítí se LED), počká na přihlášení ústředny, kterou požádá o zprostředkování spojení.
   
Typ Název tl. číselnice tl. zpět. dotazu tl. výzvy optická signalizace přídavné sluchátko regulace hlasitosti hovoru program-
ování paměti
4FP 153 46 autligifonní přístroj bez číselnice     X X X    
  Ligifonní přístroj typ 4 FP 153 46 je účastnická hláska simplexního dispečerského zařízení, kde účastník pomocí tlačítka vyvolá dispečera a simplex hovoru ovládá dispečer.
Ovládání přístroje je shodné s ligyfonním provozem u typu 4 FP 153 42, 52.

 

 

Tesla Stropkov - Čechy a.s. 2018