Přístupové systémy DEK

 

   Systém dotykových elektronických klíčů DALLAS založený na iButton technologii je přístupový systém upravený pro požadavky kontroly a identifikace osob při vstupu a výstupu z objektu. Má mnoho funkcí a hardwarových prvků, které byly vytvořeny pro specifické potřeby kontroly přístupu do budov jako jsou administrativní budovy, průmyslové objekty, školy, bytové nebo rodinné domy.

   Systém prošel vývojem od jednoduchého autonomního systému pro jednostranný přístup do jedněch dveří až po systému komplexního zabezpečení přístupu do objektu kontrolovatelného z jednoho bodu. Taktéž softwarové nástroje se postupně zdokonalovaly a nový software BBIQ je propracovaným nástrojem pro správu přístupového sytému.

Systém DEK se skládá ze třech základních částí:
- operačně-paměťové jednotky (OPJ)
- dotykové plochy (DP)
- dotykového elektronického kľíče (DALLAS) = iButton čip + přívěšek

Systém DEK (RAK DEK)
Systém DEK (RAK DEK) je autonomní systém pro kontrolu jedněch dveří. Základní funkcí systému je odblokování elektrického zámku pomocí dotykového elektronického klíče DALLAS. Autonomní OPJ je schopná kontrolovat průchod dveřmi jen jedním směrem (např. pouze vstup). Systém DEK je po naprogramování OPJ schopen pracovat samostatně bez připojení k PC. Systém splňuje základní požadavky pro zabezpečení kontrolovaného vstupu osob do objektu.

Operačně-paměťové jednotky DEK - 1.generace
OPJ DEK jsou autonomní jednoty a využívají se pro vytvoření jednoduchého přístupového systému pro jednosměrnou kontrolu vstupu do budovy - připojení pouze jedné dotykové plochy. OPJ obsahuje elektroniku, řídící procesor, paměť EEPROM pro zaregistrování čipů DALLAS klíčů a obvody pro ovládání vedlejšího zařízení jako např. elektrický zámek. OPJ se vyrábí ve dvou verzích, které se liší funkcemi a možnostmi využití. OPJ má konektor RS232 pro připojení k PC nebo k programátoru přenosového média PPM (jen u verze 02). Spolupracuje se speciálním programem pro registrování, aktualizaci a mazání DALLAS klíčů v databázi. Na programování a správu dat využívají software MODUL DEK.

4FN17024/1 OPJ verze 01 - 4FN17024/1
OPJ autonomní s jednosměrnou kontrolou jedněch dveří bez záznamníku událostí. Více na:
http://www.rys.sk/html_sk/4fn17024_1.php
4FN17024/2 OPJ verze 02 - 4FN17024/2
OPJ autonomní s jednosměrnou kontrolou jedněch dveří se záznamníkem událostí o použití DALLAS klíčů. Více na:
http://www.rys.sk/html_sk/4fn17024_2.php

Moduly RAK DEK
  Moduly RAK DEK designu KARAT obsahují kromě dotykové plochy pro DALLAS klíče i autonomní operačně paměťovou jednotku. Jsou určené pro osazení do tlačítkových tabel KARAT a využívají se pro vytvoření jednoduchého přístupového systému pro jednosměrnou kontrolu vstupu do budovy bez možnosti záznamu událostí o použití DALLAS klíčů. Programování identifikátorů je možné provést pomocí tlačítka osazeného přímo na desce OPJ. Tlačítka umožňují dvě základní operace - naprogramování identifikátorů do paměti OPJ RAK a vymazání uložené databáze. Takové programování je možné provést i přímo na místě montáže.
  Rozšířené programování OPJ poskytuje software RAK, který umožňuje vytvoření jednoduché databáze, definování vlastností identifikátorů, vlastnosti zařízení, nastavení doby sepnutí relé, hledání identifikátoru a načítání identifikátorů z OPJ. Pro takové programování je nutné připojit OPJ k PC pomocí kabelu RS232 či USB.

DEK RAK v akci

Více informací na: http://www.rys.sk/html_sk/0042009001.php

Systém DEK SÍŤ
Přístupový systém DEK SÍŤ v síťovém vyhotovení kontroluje nejen uzamčení objektu, ale jeho funkce dávají uživateli o mnohem více informací potřebných pro kvalitní zabezpečení kontroly vstupu. Evidence identifikačních médií (DALLAS klíčů) je přesná, lehce upravovatelná a zároveň chráněná před zneužitím. Instalované komponenty systému umožňují náhradu mechanického uzamčení vchodových dveří. Systém poskytuje možnost udělování různých přístupových práv, což je výhodné při vytváření více bezpečnostních zón a omezování užívacích práv, např. v případě neplatičů a pod. Každé z vyhotovení je možné instalovat buď jako samostatný funkční celek bez připojení k PC nebo v on-line připojení s PC. Každé dveře mají vlastní operační jednotku, takže při případném výpadku jedné operační jednotky se blokují jen jedny dveře.
U přístupového systému DEK SÍŤ je možnost výběru z více typů operačně-paměťových jednotek (OPJ), které se odlišují funkčností a systémovým zapojením.


Operačně-paměťové jednotky DEK SÍŤ - 3.generace
OPJ DEK SÍŤ jsou síťová zařízení s možnostmi různého typu připojení (RS485, RS232, ethernet) a různého ovládání dveří (obousměrná kontrola, jednosměrná volitelná nebo nezávislá kontrola dvou relé). Jednotky obsahují elektroniku, řídící procesor, EEPROM paměť na 900 nebo 3000 uživatelů s kapacitou záznamu do 1800 událostí a obvody pro ovládání sekundárních zařízení jako jsou např. elektromagnetické zámky, zvuková signalizace apod. Všechny jednotky mohou pracovat off-line bez připojení k PC. Využívají vnitřní paměť na ukládání dat. Při on-line připojení k PC prostřednictvím vhodného zařízení jsou data ukládána přímo do PC. Na programování a správu dat využívají software BBIQ.

OPJ – 2.generace:
OPJ druhé generace jsou síťové jednoty a využívají se pro vytvoření přístupového systému pro obousměrnou kontrolu vstupu do budovy - připojení dvou dotykových ploch. Jsou předchůdcem OPJ třetí generace. Na programování a správu dat využívají
software DEK SÍŤ
.

Základní rozdíl mezi OPJ druhé a třetí generace:
1. software používaný pro programování OPJ a správu systému
2. procesor v OPJ, který podporuje daný software a jeho funkce
3. rozšířený počet funkcí při OPJ třetí generace (stahování, možnost propojení přes GSM, LAN, WAN atd.)

Operačně-paměťová jednotka

Počet OPJ v systému

Připojení k PC

Výstupy relé

Funkce ČSD

Propojení s 2-BUS

Oboustranná kontrola dveří

Konektor

DS-01/485
-ZPK-PPM

31

převodník RS485

1xdveře
1xsignaliz.

ano

ano

ano

ne

DS-01/FLASH

31

převodník RS485

1xdveře
1xsignaliz.

ano

ano

ano

ne

DS-01/232

1

přímé přes RS232 kabel

1xdveře
1xsignaliz.

ano

ano

ano

RS232

DS-01/ETH

Volné IP addresy v PC síti

ethernet HUB, Router...

1xdveře
1xsignaliz.

ano

ano

ano

RJ45

DS-01/DUO

31

převodník RS485

2xdveře

ne

ano

ne

ne

DS-01/KLON

31

převodník RS485

2xdveře

ne

ano

ne

ne

4FN17024/1

1

přímé přes RS232 kabel

1xdveře

ne

ne

ne

RS232

4FN17024/2

1

přímé přes RS232 kabel

1xdveře

ne

ne

ne

RS232

Více na:  http://www.rys.sk/html_sk/dek-opj_sk.htm

Kompatibilita systému DEK SÍŤ s bezkontaktním systémem BES

Umožňuje kombinaci dotykových a bezkontaktních OPJ
OPJ DS-01 (síťová verze, 3.generace) má všechny funkční vlastnosti jako OPJ BES-01 (bezkontaktní systém s RFID technologií). Oba typy OPJ využívají tentýž software BBIQ a proto je možná jeich kombinace v systému kontrolovaném z jednoho PC. Znamená to, že je možné vytvořit nový kombinovaný systém podle potřeby, případně do již existujícího systému BES přiřadit i dotykové OPJ DS-01.

Názorné zapojení přístupového systému
Přístupový systém DEK SÍŤ je možné propojit s digitálním dorozumívacím systémem 2-BUS prostřednictvím Monitoru DDS. Události z obou systémů je možné při on-line propojení sledovat a spravovat v programu BBIQ.

Názorné zapojení

Dotykové plochy a chráničky

ds9092

Dotyková plocha DS9092
Dotyková plocha se 2 vodiči vhodná pro připojení k OPJ, zabezpečuje electrický kontakt potřebný pro přenos dat.

dek2221

Dotyková plocha DEK2221
Dotyková plocha DS9092 se speciálním úchytným segmentem, vhodná pro osazení do různých kovových profilů (tlačítkové panely, dveřní rámy atd).

dm9092-l

Dotyková plocha DM9092-L
Dotyková plocha s 4 vodiči a dvojbarevnou LED pro signalizaci stavu přístupového systému a orientaci v tmavších prostorách.

cz-2-s

Dotyková plocha CZ-2-S
Dotyková plocha s 4 vodiči a dvojbarevnou LED pro signalizaci stavu přístupového systému a závitem pro jednoduchou instalaci do různých kovových profilů (tlačítkové panely, dveřní rámy atd).

dek2401

Chránička DEK2401
Vandaluvzdorná chránička vhodná pro povrchovou montáž dotykové plochy DM9092-L.

dek2607

Chránička DEK2607
Vandaluvzdorná chránička vhodná pro povrchovou montáž dotykové plochy DS9092.

Čtečky (dotykové plochy) DALLAS KARAT

 4FN 231 26/C

Modul záslepky s čtečkou DEK (bez OPJ) se zámkem je možné použít jako jeden z modulů audio či video tlačítkových tabel KARAT. Modul může být součástí horizontální nebo vertikální sestavy tlačítkového tabla v analogovém (4+n) nebo digitálním (2-BUS, BUS video) vyhotovení s přímou či kódovou volbou účastníka.

4 FN 231 26.1/C - antika měděná
4 FN 231 26.2/C - antika stříbrná

4FN 231 27/C

Modul záslepky s čtečkou DEK (bez OPJ) bez zámku je možné použít jako jeden z modulů audio či video tlačítkových tabel KARAT. Modul může být součástí horizontální nebo vertikální sestavy tlačítkového tabla v analogovém (4+n) nebo digitálním (2-BUS, BUS video) vyhotovení s přímou či kódovou volbou účastníka.

4 FN 231 27.1/C - antika měděná
4 FN 231 27.2/C - antika stříbrná

 4FN 231 26/M

Kompletní modul s OPJ RAK DEK USB se zámkem je možné použít jako jeden z modulů audio či video tlačítkových tabel KARAT. Modul může být součástí horizontální nebo vertikální sestavy tlačítkového tabla v analogovém (4+n) nebo digitálním (2-BUS, BUS video) vyhotovení s přímou či kódovou volbou účastníka.

4 FN 231 26.1/M - antika měděná
4 FN 231 26.2/M - antika stříbrná

Více informací na: http://www.rys.sk/html_sk/0042010004.php

4FN 231 27/M

 

 

Kompletní modul s OPJ RAK DEK USB bez zámku je možné použít jako jeden z modulů audio či video tlačítkových tabel KARAT. Modul může být součástí horizontální nebo vertikální sestavy tlačítkového tabla v analogovém (4+n) nebo digitálním (2-BUS, BUS video) vyhotovení s přímou či kódovou volbou účastníka.

4 FN 231 27.1/M - antika měděná
4 FN 231 27.2/M - antika stříbrná

Více informací na: http://www.rys.sk/html_sk/0042010003.php

 4FN 231 26/K

Kompletní modul s OPJ RAK DEK RS232 se zámkem je možné použít jako jeden z modulů audio či video tlačítkových tabel KARAT. Modul může být součástí horizontální nebo vertikální sestavy tlačítkového tabla v analogovém (4+n) nebo digitálním (2-BUS, BUS video) vyhotovení s přímou či kódovou volbou účastníka.

4 FN 231 26.1/K - antika měděná
4 FN 231 26.2/K - antika stříbrná

Více informací na:
http://www.rys.sk/html_sk/0042009001.php

4FN 231 27/K

 

 

Kompletní modul s OPJ RAK DEK RS232 bez zámku je možné použít jako jeden z modulů audio či video tlačítkových tabel KARAT. Modul může být součástí horizontální nebo vertikální sestavy tlačítkového tabla v analogovém (4+n) nebo digitálním (2-BUS, BUS video) vyhotovení s přímou či kódovou volbou účastníka.

4 FN 231 27.1/K - antika měděná
4 FN 231 27.2/K - antika stříbrná

Více informací na:
http://www.rys.sk/html_sk/0042009006.php

iButton čipy a přívěsky

ds1990r-f5

iButton DS1990R-F5
Kovový iButton čip je malý přenosný identifikátor využívaný v přístupových systémech. Je upevnitelný k plastovému nebo kovovému držáku.

s1996l-f5

iButton DS1996L-F5
Paměťový iButton čip s 64 kBit čítecí/zapisovací paměti. Využívá se jako nosič specifických informací a poskytuje rychlou a jednoduchou aktualizaci OPJ.

4fa60267

Plastový přívěsek 4FA60267
Zalomený černý plastový přívěsek se zářezy pro vložení kovového čipu typu iButton ve vyhotovení F5.

ds9093

Plastový přívěsek DS9093
Barevný zalomený plastový přívěsek se zářezy pro vložení kovového čipu typu iButton ve vyhotovení F5

ds9093k

Kovový přívěšek DS9093K
Zalomený kovový přívěsek se zářezy pro vložení kovového čipu typu iButton ve vyhotovení F5. Vyrobený je ze zinkové slitiny s poniklovaným povrchem.

DALLAS klíč (chip+přívěsek)
obj.č. 990218665
Zalomený černý plastový přívěsek s kovovým čipem typu iButton ve vyhotovení F5.

 

Schémata naleznete na : http://www.rys.sk/tech_sup_sk/tech_schemy.htm

Tesla Stropkov - Čechy a.s. 2010