Bezkontaktní přístupový systém BES (RFID)

Bezkontaktní elektronický systém založený na RFID technologii je přístupový systém upravený pro požadavky kontroly a identifikace osob při vstupu a výstupu z objektu. Má mnoho funkcí a hardwarových prvků, které byly vytvořeny pro specifické potřeby kontroly přístupu do budov jako jsou administrativní budovy, průmyslové objekty, školy, bytové nebo rodinné domy.
Systém nabízí možnost komplexního zabezpečení přístupu do objektu kontrolovatelného z jednoho bodu. Software BBIQ je propracovaným nástrojem na správu přístupového sytému. BES je přístupový systém s protokolem Wiegand 26bit, 125kHz, využívající bezkontaktní identifikační prvky pro kontrolu a ovládání přístupu do chráněného prostoru. BES je vyráběn v síťové verzi s možností připojení 31 operačně-paměťových jednotek OPJ BES-01. Systém pracuje na základě přenosu dat mezi identifikačním médiem (bezkontaktním přívěškem, kartou) a OPJ.

Systém BES se skládá ze tří základních částí:
- operačně-paměťové jednotky (OPJ)
- bezkontaktní čtečky
- bezkontaktních přívěšků

Operačně-paměťové jednotky jsou síťová zařízení s možnostmi různého typu připojení (RS485, ethernet) a různého ovládání dveří (obousměrná kontrola, jednosměrná volitelná nebo nezávislá kontrola dvou relé). Jednotky obsahují elektroniku, řídící procesor, EEPROM paměť na 900 či 3000 uživatelů s kapacitou záznamu do 1800 událostí a obvody pro ovládání sekundárních zařízení jako např. elektromagnetické zámky, zvuková signalizace apod. Všechny jednotky mohou pracovat off-line bez připojení k PC. Využívají vnitřní paměť na ukládání dat. Při on-line připojení k PC prostřednictvím vhodného zařízení jsou data ukládána přímo do PC.Operačně-paměťová jednotka

Počet OPJ síťová

Připojení k PC

Výstup 2 relé

Kontrola ČSD

připojení 2-BUS

Oboustranná kontrola dveří

Konektor

BES-01/485

31

převodník RS485

1xdveře
1xsignaliz.

Ano

Ano

Ano

Ne

BES-01/FLASH

31

převodník RS485

1xdveře
1xsignaliz.

Ano

Ano

Ano

Ne

BES-01/FLASH
+PIN

-

převodník RS485

1xdveře
1xsignaliz.

Ano

Ano

Ano

Ne

BES-01/ETH

volná IP adresa v PC síti

ethernet HUB, Router...

1xdveře
1xsignaliz.

Ano

Ano

Ano

RJ45

BES-01/DUO

31

převodník RS485

2xdveře

Ne

Ano

Ne

Ne

BES-01/KLON

31

převodník RS485

2xdveře

Ne

Ano

Ne

Ne

Více na:  http://www.rys.sk/html_sk/bes-opj_sk.htm

Pro programování a přenos dat mezi operačně-paměťovou jednotkou a PC je ve většině případů zapotřebí doplňkové zařízení - programátor a v případě on-line propojení na větší vzdálenosti i převodník. Podle následující tabulky je možné definovat správný typ programátoru / převodníku pro požadovanou operaci (programování, on-line propojení) a v závislosti na typu používané operačně-paměťové jednotky (OPJ).

Kompatibilita se systémem DEK SÍŤ
Umožňuje kombinaci dotykových a bezkontaktních OPJ
OPJ BES-01 má všechny funkční vlastnosti jako OPJ DS-01 (systém dotykových elektronických klíčů v síťovém provedení). Oba typy OPJ též využívají software BBIQ a proto je možná jejich kombinace v systému kontrolovaného z jednoho PC. Znamená to, že je možné vytvořit nový kombinovaný systém podle potřeby, případně do již existujícího systému DEK SÍŤ je možné přiřadit i bezkontaktní OPJ BES-01.

Přístupový systém BES je možné propojit s digitálním dorozumívacím systémem 2-BUS prostřednictvím Monitoru DDS. Události z obou systémů je možné při on-line propojení sledovat a spravovat v programu BBIQ.

Moduly RAK BES
Moduly RAK BES designu KARAT obsahují kromě bezdotykové čtečky i autonomní operačně paměťovou jednotku. Jsou určené pro osazení do tlačítkových tabel KARAT a využívají se pro vytvoření jednoduchého přístupového systému pro jednosměrnou kontrolu vstupu do budovy bez možnosti záznamu událostí o použití identifikátorů. Programování identifikátorů je možné provést pomocí tlačítka osazeného přímo na desce OPJ. Tlačítka umožňují dvě základní operace - naprogramování identifikátorů do paměti OPJ RAK a vymazání uložené databáze. Takové programování je možné provést i přímo na místě montáže.
Rozšířené programování OPJ poskytuje software RAK, který umožňuje vytvoření jednoduché databáze, definování vlastností identifikátorů, vlastnosti zařízení, nastavení doby sepnutí relé, hledání identifikátoru a načítání identifikátorů z OPJ. Pro takové programování je nutné připojit OPJ k PC pomocí kabelu RS232 či USB.

RAK BES

Více informací na: http://www.rys.sk/html_sk/0042008004.php

Bezkontaktní přívěsek je náhradou za mechanické klíče, které ovládají systém uvolnění elektrického zámku. Uvnitř plastového pouzdra je osazen čip a navinutá cívka. RFID čip obsahuje identifikační číslo, které slouží k identifikaci uživatelů v přístupovém systému.

BES key

 

Bezkontaktní čtečky Wiegand 26bit, 125 kHz a Wiegand kódovače

4FN23123
4FN 231 23/M

Modul RAK BES USB se zámkem obsahuje autonomní verzi operačně paměťové jednotky s integrovanou bezkontaktní čtečkou RFID, která umožňuje jednosměrnou kontrolu jedněch dveří bez možnosti záznamu o událostech.

Kompletní modul s RAK BES je možné použít jako jeden z modulů audio a video tlačítkových tabel 4+n či BUS KARAT.

Tlačítka modulu RAK BES umožňují dvě základní operace - programování identifikátorů (přívěšků) do paměti a jejich vymazání z databáze.
Rozšířené programování OPJ poskytuje software RAK, který umožňuje vytvoření jednoduché databáze, definování vlastností identifikátorů, nastavení časové délky sepnutí relé, hledání identifikátoru a načítávání identifikátorů z OPJ. Pro programování je nevyhnutné připojit OPJ RAK k PC pomocí kabelu USB.

4FK 231 23.1/M - antika měděná
4FK 231 23.2/M - antika stříbrná

4FN 231 25/C
4FN 231 25/M

Modul RAK BES USB bez zámku obsahuje autonomní verzi operačně paměťové jednotky s integrovanou bezkontaktní čtečkou RFID, která umožňuje jednosměrnou kontrolu jedněch dveří bez možnosti záznamu o událostech.

Kompletní modul s RAK BES je možné použít jako jeden z modulů audio a video tlačítkových tabel 4+n či BUS KARAT.

Tlačítka modulu RAK BES umožňují dvě základní operace - programování identifikátorů (přívěšků) do paměti a jejich vymazání z databáze.
Rozšířené programování OPJ poskytuje software RAK, který umožňuje vytvoření jednoduché databáze, definování vlastností identifikátorů, nastavení časové délky sepnutí relé, hledání identifikátoru a načítávání identifikátorů z OPJ. Pro programování je nevyhnutné připojit OPJ RAK k PC pomocí kabelu USB.

4FK 231 25.1/M - antika měděná
4FK 231 25.2/M - antika stříbrná a
   
4FN23123
4FN 231 23/K

Modul RAK BES RS232 se zámkem obsahuje autonomní verzi operačně paměťové jednotky s integrovanou bezkontaktní čtečkou RFID, která umožňuje jednosměrnou kontrolu jedněch dveří bez možnosti záznamu o událostech.

Kompletní modul s RAK BES je možné použít jako jeden z modulů audio a video tlačítkových tabel 4+n či BUS KARAT.

Tlačítka modulu RAK BES umožňují dvě základní operace - programování identifikátorů (přívěšků) do paměti a jejich vymazání z databáze.
Rozšířené programování OPJ poskytuje software RAK, který umožňuje vytvoření jednoduché databáze, definování vlastností identifikátorů, nastavení časové délky sepnutí relé, hledání identifikátoru a načítávání identifikátorů z OPJ. Pro programování je nevyhnutné připojit OPJ RAK k PC pomocí kabelu RS232.

4FK 231 23.1/K - antika měděná
4FK 231 23.2/K - antika stříbrná

 

4FN 231 25/C
4FN 231 25/K

Modul RAK BES RS232 bez zámku obsahuje autonomní verzi operačně paměťové jednotky s integrovanou bezkontaktní čtečkou RFID, která umožňuje jednosměrnou kontrolu jedněch dveří bez možnosti záznamu o událostech.

Kompletní modul s RAK BES je možné použít jako jeden z modulů audio a video tlačítkových tabel 4+n či BUS KARAT.

Tlačítka modulu RAK BES umožňují dvě základní operace - programování identifikátorů (přívěšků) do paměti a jejich vymazání z databáze.
Rozšířené programování OPJ poskytuje software RAK, který umožňuje vytvoření jednoduché databáze, definování vlastností identifikátorů, nastavení časové délky sepnutí relé, hledání identifikátoru a načítávání identifikátorů z OPJ. Pro programování je nevyhnutné připojit OPJ RAK k PC pomocí kabelu RS232.

4FK 231 25.1/K - antika měděná
4FK 231 25.2/K - antika stříbrná

 

   
4FN 231 25/C
4FN 231 25/C

Modul bezkontaktní čtečky (bez zámku) je možné použít jako jeden z modulů audio či video tlačítkových tabel KARAT. Modul může být součástí horizontální nebo vertikální sestavy tlačítkového tabla v analogovém (4+n) nebo digitálním (2-BUS, BUS video) vyhotovení s přímou či kódovou volbou účastníka.

Neobsahuje operačně-paměťovou jednotku !

4 FN 231 25.1/C - antika měděná
4 FN 231 25.2/C - antika stříbrná 

4FN23123
4FN 231 23/C

Modul bezkontaktní čtečky (se zámkem) je možné použít jako jeden z modulů audio či video tlačítkových tabel KARAT. Modul může být součástí horizontální nebo vertikální sestavy tlačítkového tabla v analogovém (4+n) nebo digitálním (2-BUS, BUS video) vyhotovení s přímou či kódovou volbou účastníka.

Neobsahuje operačně-paměťovou jednotku !

4 FN 231 23.1/C - antika měděná
4 FN 231 23.2/C - antika stříbrná 

 
access7a

ACCESS 7A Bezkontaktní čtečka Access A7 ve vandaluvzdorném provedení, vhodná pro exteriér i interiér.
Stupeň krytí: IP67.

 

 
access7a26pin

ACCESS 7A 26PIN
Bezkontaktní čtečka Access A7 26pin s klávesnicí založenou na EMFi foil technologii zvyšuje bezpečnost pomocí PIN identifikace.
Stupeň krytí: IP67.

 

   

 

Schémata naleznete na : http://www.rys.sk/tech_sup_sk/tech_schemy.htm

Tesla Stropkov - Čechy a.s. 2010