COLOUR VIDEOSYSTÉM (BUS)

   Dorozumívací videosystém (BUS) tvoří videovrátný, modul videokamery, domácí videotelefon, síťový zdroj a další přídavná zařízení (elektrický zámek, přídavná videokamera a pod.).

   Je založen na principu audiosystému 2-BUS, proto je možné videovrátné a videotelefony zařadit do jednoho systému s vrátnými a domácími telefony 2-BUS audiosystému. V tomto videosystému tak může být zapojen 1 videovrátný a dalších max. 7 audio nebo video vrátných, přičemž jeden musí být definován jako hlavní vrátný, který plní funkci ústředny pro celý systém, zabezpečuje komunikaci a napájení. Vedlejší vrátný má z hlediska uživatele stejné vlastnosti jako hlavní, montuje se např. na vedlejší vchod domu.

 BUS systém je specifický tím, že každý vrátný musí mít při montáži nastavenou svoji adresu /1-8/ a každý telefon své systémové číslo /000-999/.

videosystém

   Elektrický videovrátný VEV je určen pro komunikaci s domácími videotelefony 4FP 211 04, 4FP 211 05 či handsfree videotelefony 4FP 211 44 (45), audiotelefony 4FP 211 03, 4FP 110 83, 4FP 110 83/1, moduly audiovrátných 2-BUS GUARD 4FN 230 35, 4FN 230 38, 4FN 230 39, 4FN 230 63 a 2-BUS KARAT 4FN 230 97 a 4FN 230 98. K modulu videovráného je možné připojit tlačítkové moduly pro přímou volbu i modul číselnice pro kódovou volbu účastníka v jakékoli kombinaci a je tedy možné používat současně přímou i kódovou volbu účastníka.

   Domácí videotelefon DVT 4FP 211 04 a 4FP 211 05 slouží pro video/audio komunikaci s elektrickým video/audio vrátným, ke spínání elektrického zámku, poskytuje možnost interkomové komunikace mezi jednotlivými domácími telefony a zastupuje funkci bytového zvonku. Videotelefon je nutné při instalaci jednoznačně identifikovat přiřazením tzv. systémového čísla, kterým se určuje příslušnost k jednotlivým tlačítkům vrátného. Naprogramováním systémového čísla vznikne hlavní domácí telefon v bytě, ke kterému je možné přidat max. 3 vedlejší domácí telefony, které mají stejné uživatelské vlastnosti jako hlavní.

   Domácí videotelefony 4FP 211 04 (05) res. 4FP 211 44 (45) jsou určeny jen pro spolupráci s moduly videovrátného VEV KARAT a moduly audiovrátných 2-BUS GUARD a 2-BUS KARAT. Může být zapojen společně s audiotelefony 4FP 110 83 s 4FP 211 03. Je vybaven 6-ti funkčními tlačítky, tlačítkem se symbolem klíče pro otevírání elektrického zámku a přepínači pro nastavování hlasitosti sluchátka, hlasitosti vyzvánění a přepínači pro nastavení jasu a kontrastu obrazu. Akustická signalizace vyzvánění je realizována prostřednictvím piezoelektrického měniče. K DVT je ještě možné dodatečně připojit přídavný zvonek 4FN 605 22 nebo 4FN 605 26.

   Videotelefon 4FP 211 05 resp. 4FP 211 45 je navíc vybaven pamětí obrazu, která umožňuje zaznamenat až 250 barevných obrázků. Napájení tohoto DVT je zabezpečeno pomocí adaptéru 15V AC/650mA(4FP 211 05) resp. 15VDC/1A (4FP 211 45), který je součástí.

   Do systému doporučujeme zapojit dohromady maximálně 100 ks telefonů a to max. 45 videotelefonů a zbytek do 100 audiotelefony. K videotelefonu je možné připojit přídavnou kameru. Videotelefon, na který bude připojena, musí být napájen z adaptéru 15V AC/ 650 mA (4FP 211 04(05)) resp. 15VDC/1A (4FP 211 44(45)) , který je součástí DVT 4FP 211 05 resp. 4FP 211 45. K videotelefonu 4FP 211 04 resp. 4FP 211 44 je zapotřebí adaptér dodatečně připojit. Požadované technické parametry pro kameru: 1Vpp/75 Ω/PAL, 12V/100 mA. Kameru s odběrem vyšším než 12V/100mA je zapotřebí napájet z vlastního zdroje doporučeného výrobcem kamery. Na připojení videosignálu z kamery na vzdálenost do 20 m se používá zkroucený pár /UTP 2x0,5/, při větších vzdálenostech koaxiální kabel podle doporučení výrobce kamery.

   Pro napájení videosystému vč. elektrického zámku je zapotřebí použít síťový zdroj 4FP 672 59. Tento síťový zdroj umožňuje napájení elektrických zámků vč. stejnosměrných i inverzních.

  Pro komunikační a video sběrnici doporučujeme použít kabel s kroucenými páry UTP 4x2x0,5. Odpor smyčky vodičů napájení a elektrického zámku nesmí překročit 4 Ω.

Při počtu VDT nad 10 ks použijte pro napájení (+18V a GND) 2 páry vodičů. Při počtu 30 a více VDT by mohlo napájecí napětí klesnout pod 14 V, což je pro plnou funkci VDT nezbytné, proto v takovém místě (nebo na konci vedení) zařaďte druhý síťový zdroj 4FP 672 59 (+ 18V a GND). Při délce vedení přesahující 600m nebo větším počtu videotelefonů použijte pro napájení samostatnou dvoulinku (min. 2x1,5).

schéma zapojení videosystému

Tesla Stropkov - Čechy a.s. 2016