Nové domácí telefony s elektretovým mikrofonem a reproduktorem ve sluchátku

4FP 210 36-39 a 4FP 210 51-55

Výměnou některých vnitřních částí domácího telefonu se zabezpečil kvalitnější přenos zvuku a
výrazně se omezila jeho poruchovost

Typ Popis výrobku
HS08A Vidlicový přepínač
4 FA 482 28 Kontakt
4 FF 461 13 Tlačítko sestavené
jako pro 2a, 2b Tlačítko pro ovládání EZ
4 FA 185 23 Páka pro řadu DT-93
4 FN 610 09 Bzučák pro 4FP 210 36 a 4FP 210 51
4 FA 791 32 Pružina pro řadu DT-93
4 FA 898 03 Koncovka SB
OA67TF542B1 Elektretový mikrofon
F40R32P5025 Reproduktor do sluchátka

 

 

Tesla Stropkov - Čechy a.s. 2020