Spínací modul 2-BUS 4FN 230 30

Pomocí spínacího modulu 2-BUS připojeného na sběrnici 2-BUS dvojvodičového systému je možné ovládat /spínat další přídavné zařízení například elektrické zámky (druhé/vestibulové dveře), osvětlení, závory, výstražné zařízení apod. Je vhodný pouze pro ovládání / spínání zařízení s malým príkonem t.j. s max. spínaným napětím 24V a max. spínaným proudem 1A.

Spínací modul 2-BUS může být připojený kdekoliv na dvojvodičovou sběrnici 2-BUS, není potřeba žádné speciální vedení na ovládání tohoto modulu domácím telefonem. Spínací modul může být ovládaný / snínaný z jakéhokoliv audio nebo video telefonu 2-BUS připojeného ke sběrnici komunikačního systému a to více způsoby s možností nastavení doby sepnutí.
 
Spolupracuje s DT a DVT :
- 4FP 211 03, 4FP 110 83, 4FP 211 23, - 4FP 211 04-05, 4FP 211 44-45

Spůsoby ovládání spíbacího modulu:
1. zadáním 1-místného čísla/adresy na DT
2. pomocí 4-místného kódu
3. HF (handsfree) DT a DVT tlačítkem GATE
Technické parametry
- napájení: ze sběrnice 2-BUS
- odběr proudu v klidovém stavu: max. 95 μA
- max.spínané napětí relé EZ: 24= / 24V∼ při I<A
- doba sepnutí relé: 1 - 99 s
- rozsah jednočíslicové adresy spínacího modulu: 1-6
- rozsah IK (identifikační kód): 1111 - 6666
  (pouze číslice 1-6)
- rozsah systémového čísla tlačítka GATE
  pro ovládání spínacího modulu 4FN23030: 101 - 106
- hmotnost: 66 g
- rozměry: 65x90x27 mm
- provozní teplota: -25°C až +45°C
 Návod: 4FN 230 30
schéma zapojení: 4FN 230 30

 

Tesla Stropkov - Čechy a.s. 2010